Nieuws

Succesvolle eerste IMAGE projectbijeenkomst

Gepubliceerd op
13 april 2017

Op 22 en 23 maart 2017 vond de eerste jaarlijkse projectbijeenkomst plaats van het Europese Horizon 2020 gefinancierde onderzoeksproject IMAGE. IMAGE (“Innovative Management of Animal Genetic Resources”) is een uniek Europees samenwerkingsproject van 28 partners, waaronder 3 niet-Europese partners.

IMAGE richt zich op versterking van de genenbank infrastructuur in Europa, betere karakterisering van genetische diversiteit in dierlijke genenbankcollecties en levende populaties, en optimale benutting van de beschikbare genetische diversiteit voor de verbetering en instandhouding van landbouwhuisdierrassen.

Plannen voor 2017

De coördinatie van IMAGE is in handen van INRA (Frankrijk). Aan de bijeenkomst in Göttingen (Duitsland) werd door vier stafleden en twee promovenda van WUR-ABG en het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN)  deelgenomen.

De leiders van de verschillende “WorkPackages” (WP)  presenteerden de activiteiten van het eerste jaar en de plannen voor het komend jaar. Sipke Joost Hiemstra (CGN) coördineert WP2 (“genebank functioning and access transparency”) en Hendrik-Jan Megens (WUR-ABG) is verantwoordelijk voor WP4 (“genomic characterisation of collections”).

Promotieonderzoek

Wageningen promovendus Harmen Doekes presenteerde de doelstellingen van zijn promotietraject en zijn eerste resultaten van de analyse van genetische diversiteit in de Nederlandse Holstein Friesian populatie over de afgelopen decennia. Promovenda Chiara Bortoluzzi van WUR-ABG presenteerde eveneens de eerste resultaten van haar promotie-onderzoek naar de genetische diversiteit in traditionele Nederlandse pluimveerassen en lichtte het geplande vervolg van haar onderzoek toe. Beide presentaties zorgden voor een interessante discussie.

Volgend jaar zal de bijeenkomst in Wenen (Oostenrijk) zijn. Het IMAGE project  heeft een looptijd van 4 jaar.  

Meer informatie over het project is te vinden op de project website.