Nieuws

Succesvolle inrichting van energielandschappen vereist nieuwe denkwijze

Gepubliceerd op
20 juli 2017

Hernieuwbare energie wordt in de toekomst overal een vanzelfsprekend onderdeel van onze leefomgeving. Dat is een enorme uitdaging voor ons land, want een grote hoeveelheid windturbines en zonneparken inpassen in het bestaande landschap zal niet zomaar gaan. We moeten daarom anders gaan denken over het inrichten van ons landschap zodat we straks een mooie én functionele leefomgeving hebben, betogen ECN en Wageningen University & Research (WUR) in het paper “De energietransitie: een nieuwe dimensie in ons landschap” dat zij vandaag publiceren.

In toenemende mate vindt de opwekking van energie bovengronds en dichter bij huis plaats. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor zowel onze leefomgeving als ons landschap. De toekomst ligt bij ‘energielandschappen’ en we moeten nu al nadenken over de ruimtelijke vormgeving daarvan en de manier waarop we die tot stand willen brengen. Daarom bundelen ECN en WUR hun kennis over energietechnologie en landschapsarchitectuur in een position paper, met als doel een bijdrage te leveren aan de discussie over wat wenselijk en noodzakelijk is om de energietransitie ruimtelijk in goede banen te leiden.

Bestaande landschap niet toereikend

“Het ontwerpen van energielandschappen vergt een geheel nieuwe manier van denken. Hernieuwbare energietechnologieën kunnen niet helemaal worden ‘ingepast’ in het bestaande landschap, daarvoor is de opgave te groot. Alleen al voor de benodigde zonneparken hebben we ruimte nodig zo groot als de halve provincie Utrecht. Er moeten geheel nieuwe landschappen worden gecreëerd. Landschappen die door mensen worden gewaardeerd en economisch haalbaar zijn”, zeggen de experts van ECN en WUR.

Onvoldoende draagvlak

Het feit dat de transitie naar een duurzame energiehuishouding grote kansen biedt voor het klimaat en de economie (ook van lokale gemeenschappen) blijkt in de praktijk vaak niet voldoende te zijn voor draagvlak: grootschalige windenergieprojecten worden vaak kritisch ontvangen en zonneparken kunnen niet automatisch op steun van omwonenden rekenen.

Energielandschappen gaan als het ware een nieuwe laag in het bestaande landschap vormen. “Het gaat erom dat die nieuwe laag kwaliteit toevoegt. Daarbij is het van belang dat projectontwikkelaars, technologie-ontwikkelaars, landschapsarchitecten en overheden met elkaar samenwerken en dat planprocessen zodanig worden ingericht dat bewoners en gebruikers daadwerkelijk betrokken worden bij de energietransitie en de gevolgen daarvan voor hun leefomgeving”, zegt het onderzoeksteam. “De technologie ontwikkelt zich razendsnel. Er zijn bijvoorbeeld zonnepanelen met kleuren en prints, geschikt als fraai stroomproducerend bouwelement. De ontwerpen moeten aansluiten bij wat bewoners van een streek in dialoog aan wensen hebben geformuleerd. Dit vraagt om plannen, ontwerpen en bouwen in een intensieve samenwerking tussen alle belanghebbenden.”

Energieopwekkende kunst

ECN en WUR zien de duurzame energietransitie als uitdaging én als kans voor het vormgeven van nieuwe landschappen. De kwaliteit van de leefomgeving en het landschap zien zij als één van de voorwaarden voor het welslagen van die vormgeving. “Afhankelijk van het type energielandschap is het mogelijk om hernieuwbare energietechnologieën onopvallend te realiseren, bijvoorbeeld verwerkt in geluidsschermen langs snelwegen of juist als ‘eyecatcher’ bijvoorbeeld in de vorm van een energieopwekkend kunstwerk”, aldus het onderzoeksteam.

Kijk voor meer informatie in de brochure.