Nieuws

Succesvolle interactie Smart AgriMatics 2014

Gepubliceerd op
24 juni 2014

LEI Wageningen UR organiseert tweejaarlijks deze conferentie waarin bedrijfsleven en onderzoekers elkaar ontmoeten rond het thema ICT en robotics in de agrarische sector. 150 deelnemers kwamen op 18 en 19 juni in Parijs bij elkaar in diverse sessies rond thema’s als precisie-landbouw, e-business, supply chain management en apps voor boeren en consumenten.

Een aantal grote multinationale ondernemingen uit Amerika en Europa gaven in keynote speeches aan dat de machine- en tractorfabrikanten, maar ook de gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten behoefte hebben aan meer standaardisatie en een netwerk met kleinere, innovatieve ICT-bedrijven.

Boeren ontvangen vandaag de dag gegevens uit verschillende bronnen op en rond het bedrijf, verder hebben ze te maken met een diversiteit aan partijen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit zorgt ervoor dat betere verbindingen leggen noodzakelijk is voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Onder andere machinefabrikanten kunnen daarin een rol van betekenis spelen, want machines oogsten al heel veel data. Deze kan worden omgezet in adviezen waar boeren of ketenpartijen wat mee kunnen.

Gegevensstromen uit diverse bronnen worden dan gecombineerd in nieuwe, op kennis gebaseerde diensten waarmee de voedselproductie vergroot kan worden en de productie duurzamer kan plaatsvinden. Ook grote multinationals kunnen dit niet zelfstandig; vaak is lokale kennis van wetgeving of werkwijzen van voorlichtingsorganisaties nodig om deze nieuwe diensten toepasbaar te maken voor de lokale ondernemers. Er moeten dus ook platformen komen waarop data net zo makkelijk kan worden uitgewisseld als nu e-mails worden verstuurd of foto’s op sociale media worden gezet.

Dat past goed bij het door het LEI Wageningen UR geleide Europese project FIspace dat Future Internet-technologie inzet om zo’n platform te bouwen. Vanuit het project werden tijdens Smart AgriMatics diverse innovatieve toepassingen gedemonstreerd. Daarnaast waren er veel innovatieve ICT bedrijven, niet alleen uit de EU maar ook uit de VS, Columbia en de Oekraïne, die hun nieuwste toepassingen en ideeën presenteerden.

Daarmee draagt Smart AgriMatics bij aan het door de bedrijfstak gewenste ecosysteem van onderzoek, innovatieve ICT-bedrijfjes en grote multinationale ondernemingen die nieuwe vindingen snel wereldwijd kunnen uitrollen. Aan de standaardisatie en een data-uitwisselingsplatform zal verder moeten worden gewerkt, in ieder geval tussen Europese landen onderling en met Noord-Amerika, zo niet mondiaal.