Nieuws

Succesvolle lancering MUST Marine

Gepubliceerd op
26 juni 2014

Op 20 juni is het MUST initiatief gelanceerd. Een 80-tal genodigde waren aanwezig op het openingscongres dat plaatsvond in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Aansluitend is de Must Marine website gepresenteerd die de komende weken doorontwikkeld wordt. MUST Marine heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot de kennis alliantie op het gebied van technologisch, toegepast oceanografisch en marien ecologisch onderzoek en advies.

De combinatie van de drie instituten - IMARES Wageningen UR, NIOZ en TNO - staat garant voor up to date en state of the art kennis en onderzoeksfaciliteiten. MUST beschikt of wereldwijde netwerken en is daarmee een geschikte kennispartner voor bedrijven en overheden. 

MUST Marine staat voor:

  • Optimaal geïntegreerde nationale Maritieme Kennisinfrastructuur: smartmix kennis en kunde
  • Innovatie en nieuwe kennis voor zorgvuldige exploratie en exploitatie mariene bronnen: transport, energie, voedsel, winning, materialen
  • Verbindend
  • Voor & Met: bedrijfsleven & beleidsmakers

Openingpresentatie door Tammo Bult:

Klik op de afbeelding om naar de foto's te gaan:

Photo's Opening Conference
Photo's Opening Conference

Sprekers waren:

Tineke Netelenbos - KNVR Scheepvaart Download presentatie
Ron Winands - Peterson Offshore Inspectie Download presentatie
Jeroen Jansen - Shell Olie & Gas Download presentatie
George Bakker - Ene Windenergie Download presentatie
Henk van Muijen - IHC Merwede Diepzee Mijnbouw Download presentatie
Job Schipper - Hortimare Aqua Farming Download presentatie
Jeroen Vis - Ministerie EZ Ruimtelijke Ordening op Zee Download presentatie
Hans Huis in ’t Veld - Topsector Water
Arjen Uytendaal - Nederland Maritiem Land