Succesvolle workshop ‘Veranderingstheorie’ in Ethiopië

Nieuws

Succesvolle workshop ‘Veranderingstheorie’ in Ethiopië

Gepubliceerd op
3 december 2014

Op 24 en 25 november 2014 kwamen 18 deelnemers van NGO’s, overheden, onderzoeksinstellingen en de particuliere sector bijeen om een Veranderingstheorie te ontwikkelen voor het Fertile Grounds Initiative. Een veranderingstheorie is een planningsmethodologie die gebaseerd is op een gezamenlijke visie en de randvoorwaarden, activiteiten, aannames en actoren die tot die visie bijdragen.

De concepten van het Fertile Grounds Initiative werden positief ontvangen. Met name de noodzaak de verschillende inspanningen op elkaar af te stemmen en biologische en minerale bronnen van voedingsstoffen te integreren, werd breed onderkend.

Er werden drie veranderingstrajecten in kaart gebracht:

  1. Het inputtraject, om ervoor te zorgen dat de boeren op tijd de juiste input krijgen;
  2. Het kennistraject, om ervoor te zorgen dat stakeholders een goed inzicht krijgen in bodembeheer;
  3. De ‘enabling environment’, om ervoor te zorgen dat een verhoogde productiviteit resulteert in hogere inkomens en dat er ondersteunend beleid en regelgeving zijn.
Wij kunnen veranderingen tot stand brengen
HE prof Tekalegn Mamo

De workshop werd afgesloten door prof. Tekalegn Mamo, met de woorden “Ik ga ervoor!”, “We moeten dit realiseren” en “Wij kunnen veranderingen tot stand brengen”. Woorden die ons nog meer stimuleren om aan de slag te gaan. Er werd een taskforce gevormd om een actieplan op te stellen, dat in februari 2015 zal worden besproken met de bodemgezondheidsgemeenschap in Ethiopië.