Persbericht

Supercomputer biedt rekenkracht aan dierwetenschappers en bedrijven

Gepubliceerd op
4 april 2014

Op vrijdag 4 april nemen dieronderzoekers van Wageningen UR en dierveredelingsbedrijven, verenigd in het consortium ‘Breed4Food’, een supercomputer (HPC, High Performance Computing) in gebruik. Deze computer stelt hen in staat om enorme hoeveelheden gegevens met grote rekenkracht te bewerken. Het apparaat, dat een initiële investering heeft gevergd van ruim 700.000 euro, wordt de onderzoekers en bedrijven ter beschikking gesteld op basis van een gezamenlijke investering door de Breed4Food- bedrijven, het Centre for Advanced Technology in the Agro and Food sector (CAT-AgroFood) en Wageningen UR. De officiële handeling bij de ingebruikname wordt verricht door gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Gelderland.

Wetenschappers en onderzoekers moeten in toenemende mate grote hoeveelheden data verwerken. Vooral door de recente ontwikkelingen rond DNA sequentie-technologieën is het aantal gegevens dat beschikbaar komt, explosief gestegen. Het is daarom cruciaal dat er voldoende rekenkracht beschikbaar is om complexe berekeningen op deze, steeds groter wordende, datastroom los te laten. Het stelt onderzoekers in staat om alomvattende analyses te maken van bijvoorbeeld fokwaarden en te komen tot de beste keuzes van dieren voor kruising.

DNA sequentie-technologieën

De aanschaf van de HPC is een initiatief van dierveredelingsbedrijven en onderzoeksgroepen  rond fokkerij en diergenetica binnen Wageningen UR (University & Research centre), verenigd in het Breed4Food consortium. Bij de betrokken bedrijven gaat het om Hendrix Genetics, COBB Europe, CRV en TOPIGS. Voor deze partijen is het gebruik van de HPC bedoeld voor zowel hun kernactiviteiten als lange termijn onderzoek. Overigens is de HPC niet alleen geschikt voor onderzoekers in de dierveredeling maar ook in de plantenveredeling en andere onderzoeksgebieden wordt High Performance Computing steeds belangrijker.

Bernard de Geus, directeur van Breed4Food, ziet de ingebruikname van de HPC als een heel belangrijke stap in het onderzoek op het gebied van dierveredeling en een aansprekend voorbeeld van publiek-private samenwerking, tussen bedrijven en kennisinstellingen: “De ontwikkeling in de wetenschap en technologieën gaan razendsnel. Voor beide partijen is het van groot belang een onderzoeksfaciliteit dicht in de buurt te hebben. Die stelt hen in staat om intensief met elkaar te overleggen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten laten zich daardoor heel snel vertalen naar innovatie bij de bedrijven.”

CAT-AgroFood

Het Centre for Advanced Technology AgroFood (CAT-Agrofood), onderdeel van Wageningen UR, is enkele jaren geleden opgericht om niet alleen onderzoekers binnen Wageningen UR maar ook andere organisaties toegang te bieden tot geavanceerde onderzoeksfaciliteiten. Het gaat veelal om aanschaf van geavanceerde en dure apparatuur voor gebruik door Wageningse onderzoekers en onderzoeksafdelingen van bedrijven. Faciliteiten van CAT-AgroFood zoals de HPC zijn niet alleen voor initiatiefnemers van zulke faciliteiten maar ook voor andere partijen.

CAT-AgroFood is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de provincie Gelderland, die elk financieel bijdragen, en Wageningen UR, dat met inbreng van apparatuur in natura bijdraagt.