News

Sven guest lecture in Zwolle

Published on
June 23, 2017

Sven Stremke gave a guest lecture at the 'Zwols Architectuur Podium' in Zwolle. This is the second design atelier of 'de ruimtelijke impact van de energietransitie' with the theme 'City'.

In Dutch only text from the ZAP website:

De ruimtelijke impact van de energietransitie op gebouw, stad en landschap

Het Zwols Architectuur Podium, Architectuurcentrum Rondeel (Deventer) en Architectuur Centrum Twente zetten in 2017 gezamenlijk in op het thema ‘De ruimtelijke impact van de energietransitie’.
De provincie Overijssel heeft tot doel om uiterlijk in 2020 meer dan 42.000 koopwoningen naar energielabel B te verbeteren. Deventer wil 3000 woningen per jaar energetisch verbeteren en over 14 jaar helemaal energieneutraal zijn. De komende jaren zal, ook in Zwolle, de energietransitie zijn beslag krijgen. Doelen als vermindering van CO2 uitstoot en een onafhankelijker energievoorziening vragen om een overgang van fossiele energiebronnen naar duurzame bronnen. Dit heeft ruimtelijke gevolgen.

Het Rondeel, ZAP en ACT willen deze ‘cijfermatige’ doelstellingen koppelen aan de ruimtelijke kwaliteit. De nieuwe energiebronnen zullen immers ruimte in beslag gaan nemen. Hoe gaan we om met begrippen als horizon- en dakvervuiling? En welke ruimtelijke gevolgen heeft het transport en de opslag van nieuw opgewekte energie? Wordt het geen tijd om het welstandsbeleid aan te passen deze nieuwe ontwikkelingen?