Nieuws

Symposium: Sturing van de plant met LED-belichting

Gepubliceerd op
4 juli 2017

Op donderdag 19 oktober 2017 organiseert de leerstoelgroep Tuinbouw & Productfysiologie een symposium in Wageningen over het gericht gebruiken van LED-belichting bij de teelt van gewassen.
Tijdens dit symposium zullen de laatste inzichten op het gebied van sturing van gewasproductie d.m.v LED-belichting worden gepresenteerd.
Ook zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan City Farming en de rol van LEDs hierin.

De voertaal bij dit symposium is Engels.

Donderdag 19 oktober 2017
Wageningen Campus

LED’s bieden ongekende mogelijkheden om het spectrum en de richting van licht te regelen, het lichtniveau momentaan aan te passen en om belichting los te koppelen van verwarming.
Dit maakt het niet alleen mogelijk om groei, ontwikkeling en productie van planten te sturen. Daarnaast kan ook de kwaliteit, ziektegevoeligheid en energie besparing positief worden beïnvloed.