Nieuws

Symposium Vrijloopstallen – 'state of the art' uit onderzoek en praktijk

Gepubliceerd op
7 januari 2014

Op donderdag 13 februari 2014 wordt door Wageningen UR Livestock Research en de praktijknetwerken Gebruikers Vrijloopstallen en Humest een symposium georganiseerd waarbij u wordt bijgepraat over de stand van zaken uit onderzoek en praktijk. Laat u bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van milieu, bodems, welzijn, mestkwaliteit en melkkwaliteit.

Programma:

14.00 Opening

 • Opening door de dagvoorzitter Jos de Kleijne, vakgroep bestuurder van LTO

 • Impact van een vrijloopstal op bedrijfsvoering en economie door Paul Galama (WUR)

 • Thermofiele sporenvormers en melkkwaliteit, hoe zit dat nu precies door Frank Driehuis (NIZO)

 • Stikstofkringloop door Herman de Boer (WUR)

Pauze

 • Emissies op stalniveau van verschillende vrijloopbodems door Hendrik Jan van Dooren  (WUR)
 • Mestkwaliteit, de vrijloopstal als bodemverbeteraar door Bram den Hollander (IDV-Advies)
 • Zomer- en wintertips vrijloopstallen door melkveehouder.

Diner

 • Diergezondheid en –welzijn gebaat bij vrijloopstal door Wijbrand Ouweltjes (WUR) en Roel van Buuren (IDV-Advies)
 • Discussie met vrijloopstal pioniers en onderzoekers over toekomstperspectief van de vrijloopstal

20.00 Afsluiting

Praktisch:

 • Donderdag 13 februari 2014 van 14:00 tot 20:00 uur (incl. diner)
 • Locatie: Eemlandhoeve, Bisschopsweg 5B, 3752 LK Bunschoten
 • Eigen bijdrage: €50,- graag ter plekke contant betalen.
 • Aanmelden kan tot 6 februari bij Gina Kuiper via email: gina.kuiper@wur.nl.

Bekijk hier de PDF met de uitnodiging