Symposium over teeltsystemen presenteert vernieuwingen

Nieuws

Symposium over teeltsystemen presenteert vernieuwingen

Gepubliceerd op
2 december 2014

In het symposium Teeltsystemen, dat werd gehouden op 26 november tijdens de Tuinbouwrelatiedagen, zijn in twee parallelsessies diverse voorbeelden van vernieuwing van teeltsystemen gepresenteerd. Eén sessie was gericht op technologisch georiënteerde vernieuwingen zoals ‘Teelt de grond uit’ en één sessie ging over agro-ecologisch georiënteerde vernieuwingen zoals duurzaam bodembeheer.

Emissies en leveringszekerheid in de tuinbouw

Uitdagingen in markt en maatschappij vragen om aanpassingen van de teeltsystemen in de tuinbouw in geheel Europa. In de maatschappij gaat het vooral om verminderen van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, maar ook om klimaatverandering en biodiversiteit. In de markt gaat het vooral om leveringszekerheid, bijvoorbeeld door de continue aanvoer van goede kwaliteit. Redenen voor Wageningen UR en Vollegrondsgroente.net om in Venray tijdens de Tuinbouwrelatiedagen een symposium te organiseren over de noodzaak van vernieuwing van teeltsystemen.

Teelt de grond uit naar teelt op stellingen en teelt in de kas

In de sessie van het technische spoor werd een overzicht gegeven van ‘Teelt de grond uit’ voor bladgewassen, prei, zomerbloemen en boomteelt door John Verhoeven (Wageningen UR), Robert Sandee (innovatieve teler), Henk van Reuler (Wageningen UR) en Matthijs Blind (Proeftuin Zwaagdijk). Naast technische aspecten kwamen ook economische en marktaspecten aan bod. Peter Does (Nunhems) schetste een overzicht van de internationale ontwikkelingen rond teelt van bladgewassen op water. Tot slot gaf Willem van Eldik (DLV Plant) een overzicht van de ontwikkelingen in de aardbeienteelt vanuit de vollegrond naar teelt op stellingen en teelt in de kas.

Bodem, bemesting en weerbaarheid

In de sessie van het agro-ecologische spoor stonden bodem, bemesting en weerbaarheid centraal. Sjoerd Smits (Hortinova) gaf in zijn presentatie aan dat met een goede bodem de stikstofbemesting fors gereduceerd kan worden. Wim Peeters (biologische teler) presenteerde zijn wijze van werken. Een groot knelpunt daarin is toch de stikstofbeschikbaarheid. Met vlinderbloemige groenbemesters en maaimeststoffen kan die wel vergroot worden, zo presenteerde Annelies Beeckman (Inagro B) maar soms blijft er een tekort. Koen Willekens (ILVO B) presenteerde dat compostgiften bijdragen aan de bodemkwaliteit en dat je ook zelf compost kan maken uit de reststromen op je bedrijf. Wijnand Sukkel (Wageningen UR) presenteerde dat er diverse mogelijkheden zijn om de weerbaarheid van systemen te vergroten waardoor bespuitingen beperkt kunnen worden en/of opbrengsten verhoogd kunnen worden.

Ecologie van het teeltsysteem

In het plenaire deel van het symposium benadrukte Janjo de Haan (Wageningen UR) in zijn presentatie dat enerzijds technologische vernieuwingen ook aandacht moeten hebben voor de ecologie van het teeltsysteem om het weerbaarder en robuuster te maken. Bijvoorbeeld in de teelt op water wordt nu onderzoek gedaan naar hoe het bioleven in het water te sturen is om zo de groei van het gewas te optimaliseren. Anderzijds hebben agro-ecologische vernieuwingen ook technologie nodig voor een efficiënte uitvoering. Bijvoorbeeld GPS-technieken maken het mogelijk om een vasterijpadensysteem te gebruiken en teelt in stroken te doen om de weerbaarheid te vergroten.

Het symposium werd afgesloten met een presentatie van gedeputeerde van de provincie Limburg Patrick van der Broeck. Hij benadrukte dat ondernemers zelf de handschoen moeten oppakken en dat ze samenwerking moeten zoeken met andere partijen en daarbij over de grenzen van de eigen sector heen moeten durven kijken.