Systeemaanpak van wortelknobbelaaltjes in grondgebonden teelten

Nieuws

Systeemaanpak van wortelknobbelaaltjes in grondgebonden teelten

Gepubliceerd op
21 december 2017

In de bodem gebonden teelten is er op dit moment veel aandacht voor wortelknobbelaaltjes, Pythium, Fusarium, Rhizoctonia en Verticillium. In de biologische teelt zijn wortelknobbelaaltjes een belangrijk knelpunt. En in andere grondgebonden teelten onder glas (zoals bijvoorbeeld chrysant) nemen de problemen met wortelknobbelaaltje ook toe.

Daarnaast staat de toelating van een aantal chemische middelen tegen grondgebonden ziekten onder druk. In de grondgebonden teelten speelt daarnaast de combinatie van verschillende pathogenen een rol. De aanwezigheid van bijvoorbeeld wortelknobbelaaltjes, kan de gevoeligheid voor Verticillium of Fusarium vergroten.

Een alternatief is het sturen op een weerbare bodem. De weerbaarheid is het resultaat van verschillende factoren en vereist dus een systeemaanpak. Daarnaast kun je met het stapelen van factoren de weerbaarheid verhogen, door het zoeken naar een synergistische werking van compost type, plantversterkers en antagonisten.

Onderzoeksproject bodemweerbaarheid

Bij Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw in Bleiswijk en Louis Bolk Instituut loopt op dit moment een onderzoeksproject naar mogelijkheden om bodemweerbaarheid tegen Meloidogyne incognita Pythium ultimum en Verticillium dahliae te verhogen door het stapelen van bovengenoemde maatregelen.

Elk teeltbedrijf heeft te maken met andere grond en besmettingsgraad van wortelknobbelaaltjes. Het is daarom belangrijk dat voorgestelde maatregelen zijn breed toepasbaar op verschillende grondsoorten.

De effecten van compost

Uit onderzoek bij Wageningen Plant Research, met tomaat en chrysant, blijkt dat toevoegen van compost aan de grond kan resulteren in significante verlaging van aantasting door wortelknobbelaaltjes.

Er is ook duidelijk synergistisch effect van compost toevoeging samen met nuttige micro-organismen. Deze effect was waarneembaar in gronden van verschillende afkomst (bioteelt of gangbare teelt) en op verschillende grondsoorten. 

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Chrysant NL, telers van biologische groenten, Stichting Programmafonds Glastuinbouw en Topsector Agri & Food.