Nieuws

Systeembiologie en de groei van tomaten

Gepubliceerd op
14 april 2014

De systeembiologie is een jonge wetenschap, die de laatste jaren een enorme groei doormaakt, zowel mondiaal als bij Wageningen UR. Het gaat hierbij om het benutten van de grote hoeveelheid informatie, die is verzameld van genen, eiwitten en metabolieten om ontwikkeling, groei, stress en ziekte bij planten, dieren en mensen te verklaren.

De genenvolgorde van meerdere rassen van tomaat is inmiddels bekend, maar ook de genactiviteit en de relaties met suiker- en eiwithuishouding in de cel. Processen, die ten grondslag liggen aan de groei van tomaten.

Ontwikkeling vruchtgroeimodel

tomaat 2.png

Bij Wageningen UR Glastuinbouw is recentelijk door aio’s veel kennis opgebouwd over celdeling en - groei onder verschillende groeiomstandigheden. Met al deze kennis wordt nu een vruchtgroeimodel ontwikkeld. Dit systeembiologische model wordt aangestuurd door de genetische regulatie van de celdeling en celgroei, gevolgd door de invloed van suikers en hormonen hierop. Na complexe interactie tussen verschillende schaalniveaus (zie figuur) volgt hieruit het groeiverloop en de samenstelling van de tomaat.

Glastuinbouw.JPG

Geschikt ras vinden voor een bepaald groeiklimaat

Hiermee hoopt Wageningen UR Glastuinbouw voor nieuwe rassen, op basis van hun genetische kenmerken, te voorspellen hoe deze presteren qua groei en smaak onder verschillende groeicondities. Dit kan de plantenveredeling helpen om sneller een geschikt ras te vinden voor een bepaald groeiklimaat. Dit onderzoek valt tevens onder het overkoepelende Wageningen Centre for Systems Biology (WCSB), waarin ca. 15 aio’s en postdocs werkzaam zijn.