Nieuws

TSC geeft inzicht in impact levenscyclus vitaminen en supplementen op klimaat, mens en dierenwelzijn

Gepubliceerd op
12 september 2016

De productie en het gebruik van vitaminen en supplementen hebben vaak een nadelige invloed op klimaat, mens en dierenwelzijn. Er zijn weinig openbare levenscyclusstudies naar de duurzaamheidseffecten van vitaminen en supplementen. The Sustainability Consortium (TSC) geeft inzicht in de vitaminen- en supplementenketen. De meeste duurzaamheidsaandachtspunten, zogenoemde duurzaamheid-hotspots, bevinden zich aan het begin van het productieproces, namelijk 56%, tegenover 30% in het fabricageproces, 7% in verpakkingen en 7% in de gebruiks- en eindfases.

Vanwege de complexiteit van de productieketen ontbreekt vaak informatie over waar de grondstoffen afkomstig zijn. Dit maakt het moeilijker voor bedrijven en alle andere spelers in de keten om duurzaamheidsknelpunten binnen hun productieketens te beheren.

Impact op milieu, mens en dier

De impact op milieu, mens en dier in het eerste stadium is vooral te danken aan het winnen van plantaardige-, dierlijke-, aquatische- en microbiële grondstoffen die nodig zijn voor de productie. Voorbeelden van deze grondstoffen zijn onder meer: granen, soja, meel, glucose-fructosestroop, plantaardige oliën (o.a. palmolie), bloemen (o.a. bernagie, teunisbloem, rozenbottel), dierlijke derivaten (o.a. gelatine en eiwit), derivaten voor visolie (o.a. algen, ansjovis, kabeljauw, krill, makreel, sardine) en aminozuren (o.a. glutamine, lysine en tyrosine). Daarnaast spelen energieverbruik, broeikasgasemissies, biodiversiteit, dierenwelzijn, gezondheid en rechten van de werknemers een belangrijke rol.

Informatie herkomst grondstoffen ontbreekt

Voor de fabrikant zijn de grootste uitdagingen in het fabricageproces het duurzaam omgaan met energieverbruik en afvalwater. Ook is er nog winst te behalen in een betere traceerbaarheid in de hele keten. Vanwege de complexiteit van de productieketen ontbreekt vaak informatie over de herkomst van grondstoffen. De belangrijkste bijdragers in de gebruiks- en eindfase zijn vervalsing, fouten in de branding en verkeerde labeling die nadelige gevolgen voor de gezondheid kunnen veroorzaken. Bovendien worden bijwerkingen als gevolg van vitaminen- en supplementgebruik vaak onder-gerapporteerd, waardoor de behandeling daarvan moeilijk te beheren is. Verpakkingsafval wordt niet altijd gerecycled en eindigt als zwerfafval, op een stortplaats of verbrandingsinstallatie.

Duurzaamheid van producten vergelijken

TSC heeft deze inventarisatie toegevoegd aan haar wereldwijd geharmoniseerde tool die duurzaamheid van consumentenproducten meet gedurende de gehele levenscyclus. Inmiddels zijn 117 consumentenproducten (waarvan 48 landbouw- en voedingsmiddelenproducten) uitgewerkt volgens deze systematiek. Met deze tools kunnen bedrijven de duurzaamheid van al hun producten op een consistente manier meten en vergelijken. Op basis van de scores voor de verschillende duurzaamheidsindicatoren kunnen ze in nauwe samenwerking met hun partners in de toeleveringsketen verbeterplannen ontwikkelen en naast prijs en kwaliteit, duurzaamheid meewegen bij de inkoop van producten. Op dit moment rapporteren meer dan 1.700 leveranciers met behulp van deze tools aan retailers over de duurzaamheid van hun producten. Het gaat om al meer dan 120 miljard euro aan consumentenverkopen; bijna vier keer de totale Nederlandse supermarktomzet. De duurzaamheidtools van TSC zijn te vinden op de TSC-website.

Wageningen University & Research coördineert de Europese activiteiten van het consortium en onder andere Ahold, Unilever, Mars, Wereld Natuur Fonds, Solidaridad en meer dan 100 andere bedrijven en organisaties zijn aangesloten.