Tammo Bult benoemd tot president EFARO

Nieuws

Tammo Bult benoemd tot president EFARO

Gepubliceerd op
16 juni 2015

Tammo Bult, directeur IMARES Wageningen UR, is benoemd tot president van de Associatie van Europese Visserij en Aquacultuur Onderzoeksinstituten (EFARO): een vereniging van 27 instituten op het gebied van visserij en aquacultuur.

Dr. Ir. Tammo Bult is op 4 juni tijdens de algemene jaarvergadering verkozen als President ingaande per direct voor de gebruikelijke periode van twee jaar.

EFARO is de Associatie van Europese Visserij en Aquacultuur Onderzoeksinstituten: een vereniging van 27 directeuren van instituten op het gebied van visserij en aquacultuur. De vereniging, opgericht in 1989, heeft als doel om duurzame ontwikkeling, management en gebruik van marien hulpbronnen mogelijk te maken. De leden zijn verantwoordelijk voor de beschikbare experts, expertise en faciliteiten in Europa.

EFARO is een belangenvereniging die opkomt voor de belangen van de onderzoeksinstituten, waaronder de claim die op onderzoekers wordt gelegd om advies te geven in internationaal verband (ICES, STECF) en hoe dat wordt gefinancierd. Ook oefent EFARO invloed uit op de onderzoeksagenda en calls vanuit Brussel. Daarmee heeft de functie van president EFARO een strategisch waarde in Europese netwerken en EU programma‚Äôs als Horizon 2020. Tammo vervult deze rol naast zijn werk als directeur van IMARES Wageningen UR.                 

Vereerd

Tammo Bult is vereerd met deze benoeming en zal samen met de leden zich inspannen voor met name een duidelijke profilering richting Brussel.