Nieuws

Telers kunnen nu zelf hun waterstromen berekenen

Gepubliceerd op
3 november 2016

Op woensdag 2 november jl. is de webtool Waterstromen officieel gelanceerd. Met de webtool kunnen telers, installateurs en hun adviseurs voor het eigen bedrijf de waterstromen berekenen zodat ze weten hoeveel en wanneer ze lozen, volume in m3 water en in kilogrammen stikstof.

Het eenvoudig met de webtool berekenen van de waterstromen, in m3 water en in kilogram stikstof is voor glastuinbouwbedrijven nuttig om te kunnen bepalen:

  • of aan de huidige en toekomstige stikstof-emissienormen kan worden voldaan;
  • wat de omvang is van de lozingsstroom die gezuiverd moet worden van gewasbeschermingsmiddelen;
  • welke keuzes (investeringen) het beste gemaakt kunnen worden om de spuistroom en de emissies te verminderen;
  • welke stappen nodig zijn om een nul-lozing technisch mogelijk te maken.

Beter beslissen over investeringen

Met de uitkomsten kunnen telers gemakkelijker een beslissing nemen over waarin ze het beste kunnen investeren. Loont het om te zorgen voor een betere kwaliteit gietwater, moet het filterspoelwater worden hergebruikt of moeten de voorraadtanks worden vergroot? Door de webtool alternatieve scenario’s te laten berekenen, krijgt de teler informatie over de gevolgen van bepaalde keuzes voor de omvang van de lozing en stikstofemissie. Hierop kan hij zijn investering in zuiveringsapparatuur ook weer beter afstemmen.

IMG_20150604_115848191.jpg

Model waterstromen

Glastuinbouwonderzoekers van Wageningen University & Research hebben een waterstromen computermodel ontwikkeld dat de afgelopen 10 jaar al gebruikt is voor het berekenen van de lozing i.v.m. het ophopen van natrium. De webtool is een gebruikersvriendelijke versie van dat waterstromenmodel en is ontwikkeld voor jaarrond substraatteelten. De berekeningen zijn bedrijfsspecifiek doordat bedrijfseigen gegevens worden ingevoerd, zoals het geteelde gewas, de klimaatinstellingen en natuurlijk de omvang van de tanks en kwaliteit van het gietwater dat wordt gebruikt. Doordat een scenario voor verschillende ‘weerjaren’ kan worden doorgerekend, krijgt de ondernemer ook een beeld van de emissies onder gunstige (nat jaar) en minder gunstige (droog jaar) omstandigheden.

Gebruikersvriendelijke webtool

De webtool Waterstromen is intuïtief opgezet maar geeft ook tekst en uitleg. Er worden standaardwaarden gebruikt als de gebruiker niet precies weet wat moet worden ingevuld. De doorgerekende scenario’s kunnen worden opgeslagen om ze later te kunnen vergelijken met andere situaties voor het eigen bedrijf of met die van anderen.

Start de webtool Waterstromen:

Om de webtool te kunnen gebruiken dient u zich eerst te laten registreren (gratis) via de link:
http://www.glastuinbouwmodellen.wur.nl/waterstromen/
Hierna ontvangt u direct een email met een link om de webtool te starten.