Telmachine telt automatisch planten in het open veld

Nieuws

Telmachine telt automatisch planten in het open veld

Gepubliceerd op
19 februari 2015

Een door een trekker voortgetrokken telmachine blijkt in staat de opkomst van zaailingen net zo nauwkeurig te kunnen becijferen als via handmatige telling. Wageningen UR heeft in samenwerking met Steketee een machine ontwikkeld, die met behulp van camera’s, belichting en beeldherkenning, de telling automatisch en snel kan uitvoeren.

Met name in de plantenveredeling is de opkomst van een gewas na zaaien een belangrijke parameter. In een praktijksituatie is het beoordelen van de opkomst, middels handmatig tellen van de zaailingen, tijdrovend en arbeidsintensief.

Ook planten tellen in de nacht

Plantenteller beeldanalyse. Klik om te vergroten
Plantenteller beeldanalyse. Klik om te vergroten

Wageningen UR en Steketee, producent van grondbewerkingsmachines, hebben een machine ontwikkeld, die met behulp van camera’s, belichting en beeldherkenning, automatisch en snel kan tellen. Met specifieke computersoftware worden de zaailingen herkend en geteld per individueel proefveld (zie figuur). De machine werkt onafhankelijk van het buitenlicht en kan daarom zelfs ’s nachts plantentellingen uitvoeren en biedt om die reden voordelen ten opzichte van drones en andere UAV’s.

Veldtest met suikerbieten

In een veldtest met suikerbieten, uitgevoerd in opdracht voor het IRS (kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland) bleek de prestatie van de telmachine goed. Als de handmatige telling als maat wordt genomen, dan komt het geautomatiseerde systeem tot een nauwkeurigheid van meer dan 98% na een telling van meer dan 10.000 planten.

Real Time Kinematic GPS add-on

Uit de veldtest kwam wel naar voren dat de werksnelheid een beperkende factor is, omdat de chauffeur per proefveld op een LCD-touchscreen diende te klikken wanneer de telling moet starten en stoppen. Deze handelingen zijn bovendien foutgevoelig. Dit is te ondervangen door met behulp van RTK-GPS-coördinaten de positie van de telmachine real-time te vergelijken met die van de proefvlakken. Hierdoor kan met een nauwkeurigheid van enkele centimeters bepaald worden of de machine zich aan het begin of eind van een proefveld bevindt en welk proefveld het is. De telmachine, met aangepaste software, kan daardoor non-stop met een werksnelheid van maximaal 3 km/uur een areaal doormeten, met een lagere foutgevoeligheid.

De video laat deze verbeterde versie in werking zien, waarbij de plastic lijnen slechts ter controle zijn aangebracht om paden van proefvlakken te onderscheiden.

Fenotypering

De machine biedt met zijn hoge-resolutie camerabeelden en intelligente software ook nieuwe mogelijkheden van fenotyperingsbeoordelingen in het open veld, zoals bepaling van bladoppervlak, plaatsspecifieke onkruiddruk en achterstand of ziektedruk.