Nieuws

Tentoonstelling Kleurrijk Wageningen 750

Gepubliceerd op
20 juni 2013

De tentoonstelling “Kleurrijk Wageningen 750” van Bibliotheek Wageningen UR in het Forumgebouw toont de geschiedenis van Wageningen aan de hand van zeldzame en bijzondere publicaties, prenten, kaarten en foto’s .

Wageningen en haar omgeving kent een unieke historische ontwikkeling van vestingstad tot universiteitsstad. Door de universiteit is Wageningen ook vaak als object van onderzoek en onderwijs gebruikt. Hoe dat alles zijn neerslag heeft gehad is te zien in drie thema’s die vaak met de kleuren blauw, rood en groen worden aangeduid: Wageningen is ontstaan bij een doorwaadbare plek van de Rijn. Het water (blauw) in en rond Wageningen heeft altijd een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. De nederzetting groeit uit van een vestingstad met bebouwing (rood) tot een universiteitsstad waar geleefd en gewerkt wordt  in én met het groen: natuur, landbouw en tuin & landschap.

Deze tentoonstelling is samengesteld ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Wageningen en in samenwerking met concernarchivaris Wim ter Beest, Historische Verzameling, afdeling Document Management & Logistics van Wageningen UR. De tentoonstelling vormt een aanvulling op het prachtige jubileumboek Geschiedenis van Wageningen.

Openingstijden: 3 juni t/m 18 oktober 2013, maandag - vrijdag, 9.00 - 17.00 uur.
Leeszaal Speciale Collecties, Forum (geb. 102), Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB  Wageningen.