Nieuws

Tentoonstelling Mansholt, farming Europe

Gepubliceerd op
16 september 2015

De tentoonstelling ‘Mansholt, farming Europe’ is vanaf 10 september te zien in Wageningen UR Library in het Forumgebouw op Wageningen Campus.

Mansholt, farming Europe’ toont Mansholts leven en beleid. Als naoorlogse landbouwminister in Nederland, grondlegger van de EEG en Europees landbouwcommissaris is hij verantwoordelijk voor de modernisering van het platteland en de voedselproductie. Aan het einde van zijn carrière onderkent hij als EEG-voorzitter de keerzijde van zijn eigen beleid.

Direct na de Tweede Wereldoorlog wordt boer en sociaaldemocraat Sicco Mansholt aangesteld als Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Nederland ligt in puin en er dreigt een acuut voedseltekort. Onder het motto ‘Nooit Meer Honger’ ontwikkelt hij een beleid dat het kleinschalige Nederlandse landschap verandert in een efficiënt productielandschap. Gedurende zijn werkzame leven als landbouwminister en EEG-landbouwcommissaris legt Mansholt de basis voor een van de meest innovatieve en productieve landbouwsectoren ter wereld.

Voor Mansholt is Europese samenwerking een noodzakelijke stap in de richting van globale voedselvoorziening en de vermindering van de tegenstelling tussen arm en rijk. Als eerste landbouwcommissaris van de EEG lukt het hem een gemeenschappelijk landbouwbeleid te realiseren. Hij ziet dat als de motor achter Europese politieke integratie.

Het succes heeft ook een keerzijde. De voedseloverschotten die in de jaren zestig ontstaan, en boerenprotesten brengen dat aan het licht. Mansholt is de eerste die dat inziet, tevergeefs probeert hij bij te sturen. Bovendien ziet hij dat er een vernietigende aanslag wordt gepleegd op de natuur. Geïnspireerd door de adviezen van de Club van Rome, pleit hij voor hervormingen. Tot op de dag van vandaag wordt het debat rond het voedselvraagstuk gedomineerd door het conflict tussen aanhangers van klein- of grootschalige landbouw.

De tentoonstelling loopt tot 5 maart 2016.

Mansholt, farming Europe is te bezichtigen bij de Speciale Collecties van Wageningen UR Library, van maandag tot vrijdag, van 09.00 – 13.00. Bezichtigen ’s-middags en groepen graag op afspraak; neem contact op met Special Collections.