News

Termeer C.J.A.M. (2019): Expertpaper over het bewerkstelligen van een transitie naar kringlooplandbouw

Published on
April 4, 2019

Op verzoek van de Tweede Kamer Commissie LNV heeft Prof. Katrien Termeer een 'Expertpaper over het bewerkstelligen van een transitie naar kringlooplandbouw' opgesteld.

De vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van de Tweede Kamer heeft gevraagd om een expertpapaper over het bewerkstellingen van een transitie naar kringlooplandbouw. Het concept kringlooplandbouw krijgt momenteel veel positieve aandacht en staat ook centraal in de visie van minister Schouten: 'Landbouw, natuur en voedsel: waardelvol en verbonden' (LNV 2018).
Kringlooplandbouw betekent een fundamentele omslag van de Nederlandse landbouw, waarvoor een transitie noodzakelijk is (Scholten e.a. 2017). De AWTI (2019) stelt in haar werkprogramma dat transities het resultaat zijn van een complex samenspel tussen vele actoren en factoren en zich moeilijk op een klassieke wijze laten beheersen of sturen. Ze nopen tot bescheidenheid als het gaat om de rol van de overheid.

Click here for the FULL TEXT.