Nieuws

Terugblik PlantgezondheidEvent 21 maart 2019

Gepubliceerd op
26 maart 2019

Op 21 maart vond het 10de PlantgezondheidEvent plaats bij Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk. Het evenement georganiseerd door Wageningen University & Research en Glastuinbouw Nederland, was zeer goed bezocht (150 deelnemers) en ruim voor de sluitingsdatum volgeboekt.

In het plenaire deel werd door Sjaak van der Tak teruggekeken op 10 jaar plantgezondheid en de ontwikkelingen in onderzoek en praktijk en werd vooruitgekeken naar de komende jaren.

De vooruitblik werd verder ondersteund door de DG Agro en Natuur van LNV, Marjolijn Sonnema, die stilstond bij de visie van LNV op de kringlooplandbouw. In het tweede deel van de bijeenkomst werden de bezoekers geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in het onderzoek. Van risico's, door nieuwe ziekten en plagen, betere opsporing en scouting, verfijndere technieken van biologische bestrijding, plantweerbaarheid en het ontwikkelen van duurzamere teeltsystemen.

De presentaties van het event kunt u hier teruglezen.

Graag tot ziens op een van onze volgende bijeenkomsten!