Nieuws

Terugblik op bijeenkomst Stroomproducerend Glas

Gepubliceerd op
15 april 2016

Op 6 april vond bij Wageningen UR Glastuinbouw te Bleiswijk een themadag plaats over de mogelijkheid om fluorescente zonnecollectoren toe te passen in de glastuinbouw. Tijdens de bijeenkomst vond een levendige kennisuitwisseling plaats tussen de 30 deelnemers waaronder onderzoekers van Wageningen UR, TU Eindhoven, TU Delft, Universiteit Utrecht en Energie Centrum Nederland met een tal van vertegenwoordigers uit de (tuinbouw) industrie.

De energiebalans van een Kas

Over het jaar heen komt er in een kas meer energie van de zon binnen dan wat er in de kas zelf nodig is. De reden dat er tot nu toe in een kas alsnog veel warmte-energie nodig is komt voort uit een mismatch in de seizoensafhankelijke warmtevraag in de winter en het warmteoverschot van de zon in de zomer. Theoretisch is het dus mogelijk een kas energie(warmte)neutraal en zelfs energie(warmte of elektriciteit)producerend te maken, pogingen in het verleden hebben echter laten zien dat dit technisch moeilijk is en in economisch opzicht een uitdaging is.

Stroomproducerend glas

Het zou wenselijk zijn als de ramen in een kas zelf energie op zouden kunnen wekken. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door aan de randen van het glas dunne strips van zonnecellen aan te brengen en op het glas een fluorescerende coating aan te brengen, doordat het licht wordt geabsorbeerd en opnieuw wordt uitgezonden blijft het uitgezonden licht deels gevangen in het glas en kan aan de randen worden omgezet in stroom.

Stro.png

Erg efficiënt gaat dit momenteel nog niet altijd en tijdens de bijeenkomst zijn verschillende benaderingen om de efficiëntie van de technologie te verbeteren toegelicht. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van vloeibaar kristal om oppervlakte verliezen tegen te gaan op de TU/e of het gebruik van Thulium gedoteerde halogeniden om aan zelf absorptie gerelateerde verliezen tegen te gaan zoals momenteel wordt onderzocht aan de TU Delft.

Een andere aanpak is om de lage efficiëntie simpelweg te accepteren en dit af te zetten tegen a: de esthetische meerwaarde zoals in de elektrische Mondriaan van de Universiteit Utrecht, of b: de lage materiaal kosten en het gemak waarmee deze techniek zich laat integreren in de bebouwde omgeving zoals bij de Solar Noise Barier waarover ECN vertelde, een fluorescente zonnecollector met een paar procent efficiëntie geïntegreerd in een geluidswal die toch neergezet moet worden kan dusdanig goedkoper uitvallen dan deze te bekleden met zonnecellen.

Een ander voordeel van deze techniek voor de tuinbouw is dat hiermee bijvoorbeeld heel selectief de UV-straling gebruikt kan worden door deze om te zetten naar PAR-licht of er misschien zelfs een verwijderbare fluorescerende laag aangebracht kan worden voor in de zomer maanden. Zover zijn we helaas nog niet, maar in de bijeenkomst van 6 april werden de mogelijkheden voor de toekomst in de tuinbouw heel duidelijk en hebben verschillende partijen aangegeven dat hier zeker nog verder aan zal worden gewerkt.


Ka.png

Deze bijeenkomst is mede tot stand gekomen door de bijdrage vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland en mede gefinancierd door de Stichting Programmafonds Glastuinbouw.