Nieuws

Terugdringen van geuremissie en endotoxinen bij vleeskuikens

Gepubliceerd op
4 oktober 2017

Het is heel lastig om geuremissie bij vleeskuikens terug te dringen, maar er gloort enige hoop. Daarnaast loopt er onderzoek naar mogelijkheden om de uitstoot van fijnstof en de daarin meeliftende endotoxinen te verminderen. Hoe verspreiden die zich bijvoorbeeld in de buitenlucht? Meer weten? Kom dan op woensdag 25 oktober naar de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) Hardenberg 2017.

Beide onderwerpen komen op 25 oktober uitgebreid aan bod in lezingen van Hilko Ellen en Nico Ogink, onderzoekers bij Wageningen Livestock Research (WLR). Sinds 2006 ontwikkelde WLR een methode om fijnstof in stallen te meten, werden de emissiefactoren van stallen bepaald en werden met het bedrijfsleven verschillende reductietechnieken ontwikkeld en in de praktijk gevalideerd. Nu is de aandacht verschoven van sec fijnstof naar fijnstof én de endotoxinen daarin. Endotoxinen zijn resten van zogeheten gramnegatieve bacteriën die bij inhalatie door mensen ontstekingsreacties kunnen veroorzaken. “In pluimvee- en varkensstallen barst het van de bacteriën die afbreken tot endotoxinen”, vertelt Hilko Ellen.

Ventilatie

WLR doet nu onderzoek bij ventilatie van pluimveestallen om de uitstoot van endotoxinen te meten. Het onderzoek is vertraagd door de uitbraak van vogelgriep, maar zal dit najaar worden afgerond. “Op basis van de uitkomsten gaan we vervolgonderzoek doen naar de verspreiding en concentratie van endotoxinen in de omgeving van de stallen.”

Ook is er groen licht voor aanvullend onderzoek naar technieken om de fijnstofemissie uit pluimveestallen verder te reduceren. “Fijnstof en endotoxinen kun je niet los van elkaar zien, want de endotoxinen komen van bacteriën in de strooiselmest die tevens de belangrijkste bron van stofdeeltjes is. We gaan onderzoeken of we technieken kunnen combineren, zodat we niet alleen PM10 (deeltjes kleiner dan 10 micrometer) maar ook grotere deeltjes kunnen verwijderen. En daarmee ook de endotoxinen”, licht Ellen toe.

Geur vleeskuikens

Per 1 oktober 2016 is de emissiefactor voor geur voor vleeskuikens verhoogd. Maar het blijkt in de praktijk heel lastig de geuremissie terug te dringen. Probleem is dat vleeskuikens in de zes weken dat ze in de stal zijn de eerste weken nauwelijks geur produceren en de laatste drie weken steeds meer. “We hebben dit jaar onderzocht of je met voer en het halverwege verversen van strooisel de geuremissie kunt terugdringen. Bij voer lijk je te kunnen sturen op het effect van geur, alleen gaat de ammoniakuitstoot daarbij omhoog. Bij strooisel zien we minder effect”, constateert Ellen. WLR hoopt vervolgonderzoek te kunnen doen naar het ‘voerspoor’.

imagesSO8Y8R8B.jpg

Programma en aanmelden

Klik hier om het programma in te zien en u aan te melden. De LIV is van 24 tot en met 26 oktober. De inleidingen vinden plaats op dag 2, dus 25 oktober.