Test met gaswasser op de Marke positief

Nieuws

Test met gaswasser op de Marke positief

Gepubliceerd op
27 januari 2015

Sinds begin december 2014 staat er op KTC De Marke in Hengelo (Gld.) een gasopwerkingsinstallatie van Bio-up. Dit systeem kan biogas opwaarderen naar groen gas van aardgaskwaliteit. De eerste testen heeft de gaswasser goed doorstaan. De komende maand zal het invoerstation geplaatst worden door Liander en dan mag het gas het net op.

De Bio-up is een kleinschalige gasopwerkingsinstallatie dat mogelijk op boerderijschaal rendabel biogas kan opwaarderen naar groen gas. Deze installatie is geplaatst door CCS uit Deventer. Deze eerste draaiende installatie in Nederland is door de deelnemers van het praktijknetwerk ''Microvergisters in de praktijk'' bezocht. De Marke neemt deel aan dit praktijknetwerk. "De eerste testen met de gaswasser zijn goed verlopen. Het ziet er naar uit dat de gaswasser blijft staan op De Marke. En dat we zeer binnenkort ook groen gas van aardgaskwaliteit kunnen invoegen in het lage druk gasnet’’, zegt Zwier van der Vegte, bedrijfsleider van De Marke. Het is dan voor het eerst in Nederland dat er dan groen gas ingevoerd wordt op een lage druk gasnet.

Werking van de gaswasser

Biogas bestaat voornamelijk uit methaan, CO2 zwavel en water. Om van biogas groen gas te maken moet de CO2, zwavel en het water verwijderd worden. De geteste installatie is in staat om het CO2 en zwavel in het biogas tegelijk en onder lage druk af te vangen via een wasvloeistof. Dit is een nieuw innovatieve methode. Deze wasvloeistof kan weer hergebruikt worden. Hierdoor liggen de gebruikerskosten waarschijnlijk lager dan bij de bestaande technieken.

Gaswasser maakt vergister rendabeler

Een gaswasser zorgt ervoor dat het biogas beter te vermarkten is. In de praktijk wordt biogas vaak gebruikt om een WKK aan te drijven en zo elektriciteit te produceren. Dit leidt tot heel veel warmteverlies, omdat deze warmte vaak niet is te gebruiken in de directe omgeving. Door biogas op te waarderen tot groen gas kan het volledige geproduceerde biogas uit de microvergisters benut worden. Hiervoor zijn wel extra investeringen nodig. CCS meldt tot slot dat bij het produceren van 4000 – 5000 ton mest per jaar een gasopwerkingsinstallatie economisch rendabel is bij een microvergister.