Themamiddag toekomst GLB na 2020

Nieuws

Themamiddag GLB plaatsgevonden

Gepubliceerd op
23 november 2016

Donderdag 3 november heeft de themamiddag GLB plaatsgevonden. Aanleiding voor deze themamiddag is de gedachtevorming over het GLB vanaf 2021, wat alweer op gang begint te komen. De eerste ideeën circuleren al. Centrale vraag van de themamiddag was: Hoe zou je dit proces kunnen beïnvloeden?

Schetsen van de kaders

Een aantal inhoudelijk betrokken docenten namen de cursisten eerst mee in het proces. Krijn Poppe vatte de geschiedenis van het GLB tot nog toe samen. Aldrik Gierveld schetste de uitdagingen die op ons afkomen, en de keuzen waar de overheid voor staat in het kader van het GLB. Hoe kan het GLB bijdragen aan de Sustainable Development Goals, waaronder “honger de wereld uit” en tegelijkertijd duurzame productie systemen zowel voor klimaat, biodiversiteit als milieu? Zijn de huidige instrumenten in het GLB zoals directe betalingen nog wel de juiste, of zou het beter zijn om een verzekeringssysteem in te voeren, of alle betalingen doelgericht maken? En hoe kan het eenvoudiger? Frits Thissen schetste vervolgens het proces van het GLB 2013-2020, en leidde daaruit af welke beïnvloedingsmomenten ons nog te wachten staan, bij de Commissie, en bij het Europees Parlement.

Ervaringen uit de praktijk

Het tweede deel van het programma besloeg een aantal gastsprekers die vanuit hun werkveld betrokken zijn bij het GLB,  ideeën over de toekomst werden gedeeld. Sijas Akkermans schetste de leerlessen vanuit natuur, en vroeg zich af hoe op zich goede ideeën als vergroening ook echt effectieve instrumenten voor natuur en biodiversiteit kunnen worden. Hendrik Hoeksema schetste de potentie van de landbouw niet alleen voor voedselproductie, juist ook voor o.a. de oplossing van het klimaatprobleem, en onderhoud van het landschap. Hij stelde ook de vraag wie deze taken over zal nemen als de boeren zoals we ze nu kennen dat niet meer doen. Joris Lohman gaf een inspirerende pitch over de voedselnetwerken die inmiddels over heel de wereld ontstaan, en hoe deze belangstelling voor eerlijk en puur voedsel in synergie is met de ontwikkeling van duurzame landbouw. Annemiek Canjels deelde haar kennis over het EIP (European Innovation Partnership). Dit is de plek waar innovaties mede ontwikkeld en gestimuleerd worden die in de periode van 2020 steeds meer toegepast kunnen worden. Nederlandse innovatieve ondernemers kunnen meedoen met het EIP en op deze wijze bijdragen aan de oplossingen van de (nabije) toekomst. Dit onderdeel werd zeer gewaardeerd door de deelnemers: “de verschillende pitches waren inspirerend en levendig en goed voor de discussie”.

Aan de slag

Tot slot blijft dan de vraag: “Wat is er nodig in de toekomst?”. Met behulp van scenario’s dachten de deelnemers na over welk type beleid nodig is in een “extreem” scenario, (high tech, samenwerking via sociale media en ernstige klimaat- en geopolitieke problemen). Doel is om zicht te krijgen op wat nodig is, dit kan vervolgens gecombineerd worden met de uitgangspunten van de organisatie waar de deelnemers werken. Zo krijg je een beeld wat belangrijk is in de toekomst en waar je je energie op wilt richten in het beïnvloedingsproces.  Dit was slechts een korte oefening om de eerste beelden te creëren.  De trends die in extreem geschetst zijn in de scenario’s zie je alle drie optreden in de huidige samenleving, maatregelen die in alle drie de scenario’s werken zijn het meest robuust. Wellicht is ook een palet aan maatregelen nodig om gezien deze trends de consument van voldoende en kwalitatief goed voedsel te blijven voorzien.  Door de  deelnemers werd opgemerkt dat het juist goed was om de verschillende kanten van kennis, ervaring en ideeën samen te bespreken. 

Ter afsluiting gaf Louise van Schaik van Clingendael iedereen inzicht hoe je succesvol kunt lobbyen binnen de EU circuits. Al met al was het een volle en geslaagde middag waar iedereen met nieuwe inzichten naar huis vertrok.

Heeft u vragen? Neem contact op met programmamanager Liesbeth Vallinga. Meer informatie over de themamiddag vindt u hier.