Nieuws

Themamiddag: Meer voer van eigen land (20 februari)

Gepubliceerd op
7 januari 2014

Het gericht toepassen van bemestingsadviezen van stikstof geeft extra productieruimte. Dit is interessant zeker als normen een beperkende factor zijn. Tijdens de themamidag: Meer voer van eigen land...met lagere gebruiksnormen, zal deze vraag centraal staan.

Op donderdagmiddag 20 februari 2014 wil de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) in De Schakel in Nijkerk met de gebruikers de toepassing van de stikstofbemestingsadviezen bespreken.

Door de verdere aanscherping van de gebruiksnormen in het het 5e actieprogramma en het wegvallen van de melkquotering in 2015 zal er een andere situatie ontstaan. Wanneer de melkproductie stijgt in Nederland, zal de ruwvoerproductie verder moeten stijgen bij behoud van een goed ruw eiwitgehalte. Er zal dan een extra spanningsveld ontstaan tussen stikstofgebruiksruimte en een hogere voerproductie.

Vragen die aan bod komen tijdens de themamiddag zijn:         

  • Welke CBGV adviezen gebruik je als stikstof knelt?
  • Hoe verdeel je de beschikbare N (dierlijke - en kunstmest) zo efficiĆ«nt mogelijk over het  bedrijf (gras en mais)?
  • Hoe maak je op basis van de CBGV adviezen een samengesteld plan dat niet in de kast komt, maar dat je kunt toepassen vanuit de trekkercabine?
  • Wat kan werken met de KringloopWijzer hierbij betekenen?

Schrijf alvast de datum van 20 februari 2014 in uw agenda. Definitief programma volgt binnenkort.

Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.