Nieuws

Thesis-prijs van Nederlandse Chemische Vereniging voor Darya Kupryianchyk

Gepubliceerd op
11 november 2014

Darya Kupryianchyk van de leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer heeft voor haar proefschrift ‘Activated carbon in sediment remediation: Benefits, Risks and Perspectives’ de prijs voor het beste proefschrift van de afgelopen 2,5 jaar gewonnen. Zij werd als winnaar gekozen uit meer dan 30 kandidaten.

Bekwaamheid onderzoeker evident

"Deze prijs van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging is een prestigieuze prijs,” zegt promotor Bart Koelmans. “Om daarvoor in aanmerking te komen moet een kandidaat een aantoonbare bijdrage hebben geleverd aan een beter begrip van processen die zich afspelen in het milieu, als bijdrage aan duurzame oplossingen van milieuvraagstukken. De bekwaamheid van de onderzoeker moet evident zijn, zowel qua experimentele en methodologische vaardigheden als qua theorie-vormende capaciteiten. Daarbij moet de onderzoeker ook in staat zijn de resultaten toegankelijk te maken voor niet-vakgenoten.” 

Darya Kupryianchyk winnaar uit 30 deelnemers

Uit de meer dan 30 ingezonden proefschriften werden er door de beoordelingscommissie 6 geselecteerd die afgelopen vrijdag tijdens het MilieuChemTox-symposium in Utrecht werden gepresenteerd. Darya Kupryianchyk werd daarbij als winnaar uitgeroepen. Zij verdiende daarmee een oorkonde en een bedrag van 1500 euro.

Afname toxiciteit waterbodems met actieve kool

Darya onderzocht voor haar proefschrift de verontreiniging van waterbodems. Klassieke verontreinigingen zoals hydrofobe organische verbindingen (HOC's) komen uiteindelijk vaak in waterbodems terecht. Deze waterbodems kunnen hierdoor zelf een bron van verontreiniging worden en zo een risico vormen voor aquatische organismen en voor de mens. Traditionele manieren om waterbodems te reinigen, zoals baggeren, zorgen voor een grote verstoring van het benthische milieu en zijn niet altijd effectief, terwijl zij wel hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is het nodig om nieuwe methoden voor reiniging van waterbodems te ontwikkelen die makkelijker zijn, minder kosten en minder verstorend zijn dan de bestaande methoden. De afgelopen jaren is de mogelijkheid onderzocht om adsorberende materialen zoals actieve kool toe te voegen aan verontreinigde waterbodems om zo de HOC-concentratie in het water te verminderen. Darya heeft met haar onderzoek een bijdrage geleverd aan een beter begrip van het effect van het toevoegen van actieve kool op HOC-blootstelling en toxiciteitsafname voor bentische organismen en gemeenschappen, en zo het gat tussen laboratorium en veld verder gedicht.