Persbericht

Tien jonge Wageningse onderzoekers gehonoreerd met Veni-beurs

Gepubliceerd op
17 juli 2015

Een tiental jonge getalenteerde onderzoekers gaat aan Wageningen University een driejarig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Daarvoor hebben zij ieder tot een kwart miljoen euro ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO. De onderzoeksthema’s voor deze Veni-beurs hebben zij zelf ingediend.

De gehonoreerde onderzoeksvoorstellen zijn van: 

        

Neeltje Boogert (v) – Dierwetenschappen  - In stress leert men zijn vrienden kennen

Dieren verschillen, net zoals wij, in het aantal en de sterkte van hun sociale contacten. Kunnen vroege levenservaringen latere netwerkposities voorspellen? De onderzoekster zal kuikens aan competitie en voedselschaarste blootstellen, en meten hoe deze stressfactoren het latere sociale leven van de vogels beïnvloeden. Dit onderzoek zal helpen sociaal dierengedrag te verklaren.

Wouter Kohlen (m) – Laboratorium voor Moleculaire Biologie - Het doorgronden van symbiotische stikstofbinding

Signaalstoffen van symbiotische stikstofbindende bodembacteriën induceren celdelingen in de wortels van sommige planten. Opvallend genoeg gebeurt dit door activatie van een signaleringsnetwerk dat alle planten hebben. De onderzoeker gaat uitzoeken waarom celdelingen in de wortels van sommige planten wel en andere niet door deze bodembacteriën geïnduceerd worden.

Madelon Lohbeck (v) - Tropisch bos in multifunctionele landschappen

Tropisch bos bestaat voornamelijk nog in landschappen die door mensen zijn getransformeerd. In een dynamisch bos-landbouwgebied in Zuid-Mexico gaat Madelon onderzoeken onder welke milieu-omstandigheden, levensomstandigheden en landgebruikstypen dit bos behouden wordt en bijdraagt aan zowel bescherming van biodiversiteit, als aan het levensonderhoud van lokale boeren.

Marnix Medema (m) - Bioinformatics Group - Waardevol chemisch erfgoed uit de genen van planten

Planten produceren allerlei waardevolle stoffen die toegepast worden als medicijnen, insecticiden en voedseladditieven. Het vermogen om deze stoffen te produceren ligt opgeslagen in hun genen. Door slimme computeralgoritmes te ontwerpen willen de onderzoekers deze genen en hun onderlinge relaties in kaart brengen, om zo efficiënter nieuwe producten te kunnen ontwikkelen.

Michael Seidl (m) – Laboratory of Phytopathology - Hoe chromatinemodificaties de agressiviteit van veroorzakers van plantenziekten bepalen

Erfelijke eigenschappen worden niet alleen genetisch bepaald, door de DNA-volgorde, maar ook epigenetisch, via omkeerbare aanpassingen aan het DNA. Veroorzakers van plantenziekten veranderen hun erfelijke eigenschappen snel om herkenning door de gastheer te ontlopen. De onderzoeker wil bepalen hoe epigenetische veranderingen aan het DNA van ziekteverwekkers hun agressiviteit beïnvloedt.

Eveline Snelders (v) - Resistente schimmels

Aspergillus fumigatus is de belangrijkste oorzaak van invasieve aspergillose bij patiënten met een verminderde afweer. Er is een sterke toename gevonden van Aspergillus-stammen die resistent zijn tegen antischimmelmiddelen. De mortaliteit bij deze patiënten is daardoor meer dan 90%. In mijn onderzoek worden de factoren onderzocht die resistentie veroorzaken.

Emilie Wientjes (v) – Laboratorium voor Biofysica – Squeezing light into nanometric gaps: A live view of protein diffusion in the photosynthetic membrane

Planten halen hun energie uit licht, maar de lichtintensiteit en kleur variëren sterk gedurende de dag. Tijdens de evolutie hebben planten mechanismen ontwikkeld om onder deze fluctuerende condities goed te kunnen groeien. De onderzoekers zullen deze mechanismen met moleculaire precisie bestuderen. Daarvoor zal een geavanceerde microscopische techniek ontwikkeld worden.               

Benny Guralnik (m) - Some like it hot

De temperatuur is een belangrijke regelaar van een groot aantal natuurlijke processen, maar het is erg lastig om het verleden van het verloop ervan te reconstrueren. Benny Guralnik gaat met behulp van luminiscentie- en edelgastechnieken proberen de temperatuurgeschiedenis te reconstrueren van archeologische brandplaatsen om de ontwikkeling van het gebruik van vuur in de historie te leren begrijpen.

Jose Lozano Torres (m) - Plantenwetenschappen - The PERKs of being resistant? On the exploitation of a novel source of nematode resistance in vegetable crops

Veelvuldig in de groenteteelt toegepaste specifieke resistenties verliezen steeds meer hun werkzaamheid tegen plant-parasitaire aaltjes. Dit dwingt de plantenveredelingssector tot de ontwikkeling van uitgangsmateriaal met alternatieve vormen van resistenties, vooralsnog een onontgonnen terrein. Dit project beoogt de exploitatie van basale afweerreacties tegen microscopisch kleine beschadigingen van plantenweefsels door invasieve aaltjes.

Erik Wijnker (m) - Plantenwetenschappen - Controlling recombination: New strategies for reverse breeding

Nieuwe plantenrassen ontstaan door planten te kruisen en in het nakomelingschap planten te selecteren met nieuwe combinaties van eigenschappen. In dit onderzoek wordt gericht gezocht naar nieuwe, snelle en efficiënte manieren om controle te verwerven over het grotendeels toevallige proces van overerving van eigenschappen met als doel een efficiëntere plantenveredeling.

Sommige onderzoekers voeren hun onderzoek uit aan een andere kennisinstelling dan van waaruit de Veni-subsidie is ingediend. Daartoe hoort ook een Wageningse aanvraag door Martijn Hammers die zijn onderzoek uitvoert aan de Rijksuniversiteit Groningen: Hoe beïnvloeden veroudering en sociaal gedrag elkaar? Ouders van jonge dieren die geassisteerd worden door familieleden hoeven zelf minder te investeren in het ouderschap. Martijn Hammers gaat in een populatie wilde dieren uitzoeken of deze assistentie de veroudering van de ouders vertraagt. Hij gaat wiskundige modellen ontwikkelen om de invloed van veroudering op sociaal gedrag te voorspellen.