Nieuws

Tien nieuwe rassen witte klaver op de Aanbevelende Rassenlijst 2022

Gepubliceerd op
8 april 2022

Van de veertien geteste witteklaver-rassen hebben tien rassen de Rassenlijst gehaald. De rassen zijn ingedeeld op bladgrootte. De grootbladige rassen zijn vooral goed geschikt voor maaipercelen en de rassen met een gemiddelde bladgrootte en zeker ook de fijnbladige rassen zijn geschikt voor beweiding. Van de vermelde eigenschappen geeft vooral de waardering voor concurrentievermogen de belangrijkste informatie voor de rassenkeuze.

Onderzoek

Het in 2016 gestarte onderzoek naar rassen van witte klaver is in 2021 afgerond. Naast de oude bekende rassen Alice, Merwi, Riesling en Rivendel zijn 14 nieuwe rassen getest. De waargenomen eigenschappen zijn standvastigheid, concurrentievermogen en droge stof opbrengst. De in 2016 gezaaide proeven leverden onvoldoende goede resultaten op door met name de droge zomer van 2018. Daarom is in 2019 een nieuwe proef gezaaid, welke in 2020 en 2021 is geoogst en waarbij het aandeel witte klaver is gevolgd.

Aandeel witte klaver

De rassen van witte klaver zijn gezaaid in een mengsel met Engels raaigras. Het aandeel klaver in het mengsel varieerde gemiddeld over de proeven en de jaren van 15% tot 30%. Het aandeel klaver liep in het najaar bij de agressiefste rassen soms op tot boven de 50%. Gemiddeld over de proeven en de oogstjaren waren de verschillen in de gezamenlijke grasklaveropbrengst niet zo groot.

Voldoende klaver heeft duidelijk voordelen, maar een te groot aandeel klaver in met name het voorjaar gaat ten koste van de opbrengst. De waardering voor concurrentievermogen kan goed worden gebruikt voor een juiste rassenkeuze. Als het voor een boer moeilijk is om voldoende klaver in het bestand te krijgen en te houden, is het beter een sterk concurrerend ras te kiezen. Als het aandeel klaver op een perceel vaak te hoog wordt, kan beter worden gekozen voor een ras met een wat lager concurrentievermogen. Maar ook maatregelen als bemesting, zwaarte van de snede en maaihoogte zijn van invloed op het aandeel klaver.

Begin maart heeft Veeteelt GRAS een artikel gewijd aan witte klaver: 'Nieuwe keuze in witte klaver'.


Overzicht van raseigenschappen bij witte klaver (gemiddelde over de periode 2017 t/m 2021)

Grootbladige witte klaver
Rubricering Rasnaam Bladgrootte Standvastigheid Concurrentievermogen Wintervastheid Drogestofopbrengst (relatief)
N Silvester Groot 8,3 8,0 102
N Brianna Groot 8,4 7,7 102
N Beaumont Groot 8,4 8,5 102
Witte cultuurklaver / maaiklaver
Rubricering Rasnaam Bladgrootte Standvastigheid Concurrentievermogen Wintervastheid Drogestofopbrengst (relatief)
N Calimero Gemiddeld 8,5 7,9 102
N RGT Gabby Gemiddeld 8,0 7,6 101
N Melital Gemiddeld 8,3 7,2 100
N Klondike Gemiddeld 7,9 7,5 100
A Alice Gemiddeld 8,0 7,7 6,5 99
N Violin Gemiddeld 8,2 7,5 98
N Trixi Gemiddeld 7,7 7,1 100
A Merwi Gemiddeld 7,6 7,1 7,0 98
B Riesling Gemiddeld 8,4 7,9 8,0 103
B Tasman Gemiddeld 7,9 7,0 7,0 99
Witte weideklaver
Rubricering Rasnaam Bladgrootte Standvastigheid Concurrentievermogen Wintervastheid Drogestofopbrengst (relatief)
N Coolfin Klein 7,8 6,8 98
A Rivendel Klein 7,5 6,5 8,0 97