Nieuws

Tijd beschikbaar voor klimaatactie met tweederde geslonken

article_published_on_label
4 maart 2020

‘Een verloren decennium’. Zo wordt het afgelopen decennium genoemd als gevolg van het gebrek aan politieke inspanning op het gebied van klimaatverandering. Dat betekent dat landen nu vier keer zoveel werk moeten verzetten (of hetzelfde werk in eenderde van de tijd) om te voldoen aan de Parijse klimaatafspraken. Deze conclusies trekken Niklas Höhne (NewClimate Institute in Keulen en Wageningen University & Research) en internationale collega’s in een ‘Comment’ in Nature. Zij baseren zich op een samenvatting van alle tien uitgaven van de Emissions Gap Report van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).

Gedurende de laatste tien jaar heeft het Emissions Gap Report jaarlijks het verschil gemeten tussen de toezeggingen die landen hebben gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en wat er collectief nodig is om de temperatuurdoelen te behalen.

Halveren uitstoot in tien jaar nodig voor 1,5 °C

Höhne en zijn coauteurs hebben berekend dat er nu een jaarlijkse reductie in uitstoot van 7% nodig is tussen 2020 en 2030 om een maximale temperatuurstijging van 1,5% te waarborgen. Wanneer de emissies met 3% per jaar worden teruggebracht zal de temperatuur 2 °C stijgen. Als er in 2010 direct actie genomen was, dan was een reductie van slechts 2% in de uitstoot voldoende geweest om de temperatuurstijging tot 2 °C te beperken. De tijdsspanne om de mondiale uitstoot te halveren is ook geslonken: deze is nu 10 jaar voor 1,5 °C en 25 jaar voor 2 °C. Was er in 2010 actie genomen, dan was deze tijdspanne 30 jaar geweest. “Het hiaat is zo groot dat overheden, de private sector en samenlevingen moeten overschakelen naar crisis-stand, hun klimaattoezeggingen verscherpen en overgaan tot snelle en agressieve maatregelen,” aldus de auteurs.

Weinig succesverhalen

Sommige landen, regio’s, steden en bedrijven hebben wél snelle en noodzakelijke acties toegezegd of uitgevoerd. 76 landen of regio’s en 14 plaatselijke regio’s hebben nul-emissie-doelen gesteld of al maatregelen hiertoe genomen. Om het hiaat te dichten zullen deze acties opgeschaald moeten worden, en breder toegepast in elke sector, concluderen de schrijvers.