Nieuws

Tips voor FNO

Gepubliceerd op
30 mei 2017

Over het algemeen worden de bijeenkomsten die door FNO worden georganiseerd goed gewaardeerd en zijn de reacties vaak positief. Men gaat graag naar de bijeenkomsten en vindt het leuk om te horen over andere projecten en aanpakken. Fijn om ook via deze weg vragen te kunnen stellen of advies in te winnen, nieuwe inzichten op te doen en beschouwend naar je eigen project te kijken. Het online magazine wordt ook positief ontvangen, leuk om ervaringen te delen en je eigen project terug te zien.

Tips betreft projectbijeenkomsten

- Tip: Maak de data van de bijeenkomsten op tijd bekend. Liever eerst een datum voor een themabijeenkomst en daarna de invulling.
- Tip voor mogelijke onderwerpen voor (thema)bijeenkomsten:
• Doelgroep: het werven en betrokken houden van de doelgroep
• Borging
- Tip: Meer aandacht/tijd tijdens bijeenkomsten voor een terugkoppeling van wat er in de projecten speelt/gebeurt:
• Hoe pakken andere projecten o.a. werving en borging aan?
• Hoe pakken andere projecten de effectevaluatie aan? Welke variabelen meten zij, hoe meten zij deze en wat zijn de uitkomsten?
- Tip voor themagroep met betrekking tot borging: informatie over wat de haakjes zijn bij gemeenten (beleid en gemeentepolis; VNG of VWS), zorgverzekeraars of onderwijs om aanpakken te laten landen. Niet iedereen hoeft het wiel zo apart uit te vinden. Gaat zowel om effectieve methoden of bijvoorbeeld meer tijd van professionals voor mensen met achterstand (dubbel consult).
- Tip: Koppelen van soortgelijke projecten tijdens bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen. De projecten die iets gelijksoortigs hebben zouden elkaar kunnen helpen met een intervisie in een kleine setting. Ieder zou een casus kunnen inbrengen. Misschien een themagroep met parallelsessies?
- Tip: Tijdens een van de bijeenkomsten het onderwerp ‘evalueren’ bespreken – bespreken hoe anderen evalueren en dit eventueel op elkaar afstemmen.
- Tip: Graag meer expliciete aandacht besteden aan het strategisch managen van verschillende netwerkpartijen.
- Tip: Meer ‘kleine instructies’. Bijvoorbeeld een expert of iemand uit de groep uitnodigingen die instructies geeft (zo pak je dit of dat aan).
- Tip: Een keer met projectleiders meer vrijblijvend (niet verantwoording) praten over hoe men echt effectief te werk kan gaan.

Tips betreft informatievoorziening

- Tip: Een mogelijkheid om tussentijds informatie te kunnen raadplegen over wat er gaande is in andere projecten – de producten die er zijn ontwikkeld, wat de stand van zaken is en onderling informatie kunnen uitwisselen.
- Tip: Een overzicht van alle projecten  – een korte projectbeschrijving per project. Men kreeg al een lijst betreft de eerste 20 projecten, nu graag over de rest.
- Tip: Een database met literatuur die voor iedereen bruikbaar is delen.
- Tip: Meer ruchtbaarheid geven aan de LinkedIn pagina. Het bestaan van LinkedIn is niet bij iedereen bekend. Degenen die er wel vanaf weten, zijn enthousiast over de pagina en zijn benieuwd in hoeverre dit platform gebruikt zal worden om informatie te delen.
- Tip: Meer ruimte in het format van de voortgangsrapportage voor de resultaten.