Persbericht

Toegepast onderzoek als motor van Nederlandse innovatiekracht

Gepubliceerd op
10 april 2017

Op 10 april heeft (demissionair) minister Kamp het Strategisch Kader TO2 2018-2021 in ontvangst genomen uit handen van Maarten Smits, voorzitter van de TO2 Federatie. In dit Strategisch Kader delen de Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2) hun visie op kennisontwikkeling en innovatie voor Nederland, en hun rol daarbij.

In het Strategisch Kader staat beschreven hoe de verschillende toegepaste onderzoeksorganisaties die Nederland rijk is zich gezamenlijk inzetten om de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland te versterken. TO2-organisaties helpen bedrijven succesvol te innoveren en leveren oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het Strategisch Kader 2018-2021 beschrijft de aansluiting op de topsectoren, de Nationale Wetenschapsagenda, de Grand Societal Challenges in Europa en de samenwerking met bedrijven, het MKB, universiteiten en hogescholen. Ook beschrijven de TO2 organisaties hun belangrijke rol op valorisatie en technology transfer. Het overkoepelende Strategisch Kader is aanvullend op de eigen strategische plannen van de zes TO2 organisaties.

Voor Wageningen Research is het eigen plan een aanvulling op het al bestaande Strategische Plan van Wageningen University & Research 2015-2018.  De Strategische Agenda 2018-2021 gaat nader in op de uitdagingen voor het onderzoek van Wageningen Research zoals klimaatverandering, volksgezondheid en de toenemende druk op natuur en milieu. De Wageningse ambities en doelstellingen zijn om de komende jaren leidend te blijven in ons kennisdomein, onze impact verder te verbeteren en in- en extern samenwerking te bevorderen. Het onderzoek portfolio van Wageningen Research is verdeeld over acht onderzoekthema’s, waarvan diverse voorbeelden worden gegeven in de strategische agenda. 

Door de Commissie Schaaf, die recent een evaluatie van TO2 uitvoerde, is geconstateerd dat de vitaliteit van de TO2 organisaties versterkt moet worden. Het TO2 Strategisch Kader sluit aan bij de breed gedragen oproep van de Kenniscoalitie voor een extra investering in de Nederlandse kennisinfrastructuur van minimaal 1 miljard euro.

De TO2 organisaties zijn: Deltares, ECN, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research. Er werken zo’n 7000 mensen bij de TO2-organisaties die onderzoek ter waarde van 1 miljard euro uitvoeren.