Nieuws

Toegepast onderzoek centraal op eerste TO2-dag

Gepubliceerd op
28 mei 2015

150 specialisten uit wetenschap, overheid en bedrijfsleven hebben zich vrijdag 22 mei in de Malietoren in Den Haag verzameld om de toekomst van het toepassingsgericht onderzoek in Nederland te bespreken. Aan de hand van maatschappelijke thema’s werden de ontwikkelingen besproken en de daarbij behorende uitdagingen. Zoals Ernst van den Ende van Wageningen UR een van de uitdagingen verwoordde: ’de komende 40 jaar moeten we in totaal dezelfde hoeveelheid voedsel produceren als we de afgelopen 8000 jaar hebben geproduceerd’. En dat is slechts een van de vele uitdagingen waar toegepast onderzoek aan werkt.

Samenwerken op stedelijke ontwikkeling

De stedelijke ontwikkelingen gaan razendsnel. In 2008 woonden er wereldwijd voor het eerst meer mensen in de stad dan op het platteland, en deze trend zet alleen maar door. Dat geeft enorme uitdagingen voor de steden. Tijdens de discussies werd duidelijk dat veiligheid in de stad een onderwerp is dat meer wetenschappelijke aandacht nodig heeft. En ook de omgeving van de stad moet meer meegenomen worden in de planning van de steden zelf. Marianne Linde van TNO gaf aan dat het de komende jaren gaat om 50 duizend miljard dollar (een vijf met 13 nullen) aan investeringen wereldwijd. Daarom stond dit thema ook centraal op de agenda zodat alle instituten, overheid en bedrijfsleven hierover mee kunnen denken. Zoals Paul Kruis van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwoordt: ‘de kennisinstellingen zijn essentieel voor de Nederlandse economie, maar ze staan niet alleen’.

Toekomst van toegepast onderzoek

In parallelle sessies werden tal van andere uitdagingen besproken rondom thema’s als langer en gezonder leven, meer produceren met minder input van grondstoffen in de landbouw, schonere energie, circulaire economie, klimaatverandering, transport en veiligheid. De zes instituten die in de TO2-federatie hun krachten hebben gebundeld (DLO (onderdeel van Wageningen UR), TNO, NLR, ECN, MARIN, Deltares) en de ministeries gebruiken de uitkomsten van de gesprekken om hun onderzoeksagenda te bepalen. De dag zal in de toekomst vaker worden georganiseerd, om de afstemming van het toegepast onderzoek met de behoefte van overheid en bedrijfsleven te verbeteren. Een bredere aanwezigheid van het bedrijfsleven, inclusief MKB, is dan van belang. Ook de afstemming met Europese bewegingen moet dan meegenomen worden.