Nieuws

Toekomstboom 2014 gewonnen door MSc student Wouter Delforterie

Gepubliceerd op
27 november 2014

Dit jaar is de prijs voor beste studentenscriptie in het vakgebied Bosecologie en bosbeheer toegekend aan Wouter Delforterie voor zijn MSc thesis aan Wageningen University. De prijs omvat een geldbedrag van 1000 euro, en een trofee gemaakt door Theo Jurriës.

De Toekomstboom wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste studentenscriptie in het vakgebied van Bosecologie en bosbeheer uit Nederland en Vlaanderen. De prijs is een initiatief van de Stichting Toekomstboom, wier missie het bevorderen is van bosbeheer op wetenschappelijke grondslag. De uitgeschreven prijs is gericht op studentenscripties op bachelor‐of masterniveau, waarvan de resultaten vertaald kunnen worden in een nieuwe toepassing voor het bosbeheer in de Lage Landen. Het prijzengeld is beschikbaar gesteld door de Stichting Toekomstboom, samen met de Nederlandse Koninklijke Bosbouwvereniging, de Vlaamse vereniging BOS+ en de Stichting Probos.

De jury, bestaande uit professionals uit onderzoek en praktijk, heeft drie genomineerde scripties beoordeeld, waarbij zowel de relevantie van het onderwerp, de uitvoering van het onderzoek, als de toepasbaarheid in de praktijk, een rol hebben gespeeld bij de beoordeling.

De Toekomstboom 2014 is echter toegekend aan Wouter Delforterie (Wageningen Universiteit) voor zijn scriptie over het “Potentials for Douglas-fir in continuous cover forestry”. In dit werk onderzoekt de auteur objectief de effecten van de toepassing van kleinschalige natuurgerichte bosbehandelingstechnieken op de productiemogelijkheden van de Douglas. “‘No nonsens’ speelt hij daarmee in op een duale realiteit, nl. de investeringen die zijn gedaan in productiegerichte Douglasbestanden enerzijds en de maatschappelijke en wetenschappelijke roep om meer stabiele natuurgerichte bossen anderzijds”, aldus de jury.

Veel lof was er ook voor de scripties van Willem Proesmans (Universiteit Gent) “Millipede communities in small forest patches in contrasting agricultural landscapes” en voor Sanne Van Den Berge, eveneens van de Universiteit Gent, met haar werk: “Voorkomen, floristische biodiversiteit en beheermogelijkheden van bomenrijen en houtkanten in de provincie Antwerpen”.

Voor meer informatie en het volledige juryrapport kunt u contact opnemen met Jan den Ouden of Kris Verheyen.