Nieuws

Tool voor betere gras- en maïsproductie combineert gegevens en geeft snelle antwoorden

Gepubliceerd op
29 juni 2017

In het project Ruwvoer & Bodem is een beslissingsondersteunende tool ontworpen die telers van gras en maïs kan ondersteunen bij hun bedrijfsvoering. Behoeftemetingen en deskundigenvisies zijn in het basisontwerp vertaald naar hoofdfuncties van de tool en naar een basisontwerp. De tool heeft drie functies die je kunt benaderen via verschillende instaproutes: bedrijfsanalyse, diagnose van de gewasproductie en een zoekfunctie voor snelle antwoorden op vragen.

Diagnose van de gewasteelt

Diagnose van gras, maïs en eventuele vruchtwisseling dient om de ruimte voor opbrengstverbetering te helpen benutten door de juiste maatregelen te nemen. Wat belemmert de gewasopbrengst of -kwaliteit? Hoe kan dat worden opgelost?  Dit onderdeel van de tool combineert de verschillende signalen en indicatoren die op het bedrijf beschikbaar zijn en helpt om de juiste maatregelen te vinden. Hierbij moet je denken aan kenmerken van het management, bodemkwaliteit en gewassignalen.

Zoekfunctie

De zoekfunctie brengt de gebruiker direct van vraag naar antwoord en van probleem naar maatregelen. Hiervoor is het niet noodzakelijk om de analyse en de diagnose te doorlopen.

Verder ontwikkelen

Het onderzoek naar de yield gap kijkt ook naar de mogelijkheden voor een betere gewasproductie. Indien mogelijk wordt dit bedrijfsspecifiek uitgewerkt. Wellicht zijn in de toekomst rekenregels en modellen beschikbaar om in te zoomen van landsdeel naar regio, naar bodemtype binnen een regio en naar bedrijf. Voor maïs wordt de effectiviteit op de mestbenutting onderzocht van maatregelen, zoals optimaliseren van de rijenafstand, gras als groenbemester en bodembewerking. Zo levert elk onderdeel van het project informatie op, waar de onderzoekers bij het maken van de tool op voort kunnen bouwen.

Resultaten in kilo’s, euro’s of risico-indicatoren?

Het is aantrekkelijk om resultaten uit te drukken in termen van financiële kosten en baten, opbrengsten van droge stof, energie en eiwit (DS, VEM, RE) en andere concrete grootheden. Vaak  laten de beschikbare rekenregels en de kwaliteit van bedrijfsgegevens het niet toe om deze resultaten met grote precisie en stelligheid te geven. Daarom geeft de tool  ‘ranges’ van resultaten aan (de bandbreedte van de ‘range’ is dan een punt van overweging) of risicoscores in de vorm van een stoplichtensysteem.