Toolkit helpt Europese regio’s kansen bio-economie te benutten

Nieuws

Toolkit helpt Europese regio’s kansen bio-economie te benutten

Gepubliceerd op
10 september 2015

Europese regio’s die brood zien in de bio-economie, kunnen gebruikmaken van een online toolkit: BERST. Deze ondersteunt regionale beleidsmakers bij het bepalen waar in hun regio ontwikkelkansen liggen en hoe zij daarmee aan de slag kunnen gaan. De toolkit is het resultaat van BERST, een EU-project van kennisinstellingen en regionale organisaties. Wageningen UR is trekker van het project, dat eind november 2015 wordt afgerond.

Volgens onderzoeker Myrna van Leeuwen van LEI Wageningen UR helpt de online BERST-toolkit (BERST staat voor BioEconomy Regional Strategy Toolkit) regio’s allereerst te bepalen hoe zij scoren op een aantal kenmerkende factoren van de bio-economie en welke kansen er liggen: “Vanuit de database kunnen regionale beleidsmakers online met een paar muisklikken een dynamische rapportage genereren, zowel voor de eigen regio (mits data aanwezig) en voor ongeveer 200 Europese regio’s. Het resultaat is een korte beschrijving van sterke en zwakke punten rondom de huidige status van de regionale bio-economie en aanbevelingen om die tot bloei te brengen. Denk dan bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van biomassa, de kwaliteit van de infrastructuur en de aanwezigheid van bedrijven die een rol kunnen spelen in de bio-economie. Verder bevat de toolkit een overzicht van instrumenten en maatregelen die regionale overheden kunnen overwegen in te zetten om de regionale bio-economie een zetje te geven. Denk aan vouchers waarmee bedrijven kunnen investeren in onderzoek en productontwikkeling.”

Slimme specialisatie

“Doel van de toolkit is om regio’s te stimuleren nieuwe bedrijfsclusters te vormen, en samen duurzame eindproducten te ontwikkelen die ook nog eens betaalbaar zijn voor de consument”, zegt Van Leeuwen: “Daarom bevat de toolkit ook een catalogus met good practices. Dit zijn voorbeelden van bioclusterinitiatieven die succesvolzijn in het combineren van  factoren als innovatief ondernemerschap, R&D, en langdurige toegang tot financieringsbronnen. De Biobased Delta, die bestaat uit Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant, is ook zo’n koploperregio, en zet in op het slim benutten van de uitstekende infrastructuur en de beschikbaarheid van voldoende biomassa. Een ander sterk punt van deze regio is het clustermanagement, zo wijst de regionale rapportage uit. Om de bio-economie goed van de grond te krijgen, moet je veelzijdig zijn. Je moet partijen aan elkaar kunnen knopen en de juiste kennis kunnen ontsluiten. Maar je moet ook kennis van markten en sectoren hebben. Ook de bio-energieregio Centraal Finland blinkt daar in uit.”

Andere regio’s inspireren

Doel van de gebruiksvriendelijke toolkit is dat ook andere Europese regio’s dan de zeven pilotregio’s van BERST zich laten inspireren om de kansen voor  de bio-economie te ontdekken en te ontwikkelen. Dat is al een paar keer gebeurd, stelt Van Leeuwen vast: “De provincie Zuid-Holland heeft  benchmarkgegevens uit de toolkit gebruikt om een smart strategieplan te maken voor het Europese Vanguard-initiatief. Dit initiatief zet in op nieuwe groei vanuit innovatief ondernemerschap. En in Duitsland heeft de regio Beieren informatie uit de toolkit gebruikt voor een SWOT-analyse van de regionale bio-economie.”

Het BERST-project loopt eind november 2015 af. De community of practice, een netwerk van professionals die kennis en praktijkervaringen uitwisselen, blijft behouden. De deelnemers aan BERST-project zoeken daarnaast naar mogelijkheden om de onderdelen van de toolkit te verbeteren, uit te breiden en/of te integreren in bestaande Europese regionale platformen. Het project komt ook met aanbevelingen richting de Europese Commissie om de monitoring en voortgang van de bio-economie beter te kunnen meten. Eén daarvan gaat over het dichten van gaten in databeschikbaarheid en consistentie, omdat deze op dit moment een objectieve vergelijking tussen regio’s bemoeilijkt.

Neem contact op met de expert