Nieuws

Topuniversiteiten bundelen hun krachten om wereldwijd honger te bestrijden

Gepubliceerd op
5 september 2018

De top 5 agro-food universiteiten in de wereld zijn overeengekomen om samen honger te bestrijden: UC Davis, Cornell University, China Agricultural University, University of Sao Paulo en Wageningen University & Research. De samenwerking is in eerste instantie gericht op onderwijs met speciale aandacht voor de uitwisseling van studenten en medewerkers; fase twee behelst samenwerking in onderzoek. Dit is afgesproken op de internationale SDG-conferentie, die op 30 en 31 augustus in Wageningen plaatsvond.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties omvatten het uitroeien van de honger in de wereld tegen 2030, zoals geformuleerd in SDG-doel nummer 2 (Zero Hunger). Om dit doel te bereiken is onderwijs van cruciaal belang.

Transformatie van voedselsystemen

Daarom kwamen de 5 agro-food universiteiten, die zichzelf A5 noemen, overeen om samen te werken bij het ontwikkelen van nieuwe educatieve en onderzoeksprogramma’s om zo tot de noodzakelijke transformatie van voedselsystemen te komen. De instellingen willen de leiders van morgen een opleiding geven en hen stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. De universiteiten willen ook de uitwisseling van studenten en medewerkers bevorderen om hun kennis te vergroten. 

Next generation

De komende generatie speelt een belangrijke rol voor het samenwerkingsbesluit van de 5 agro-foodinstellingen. De universiteiten willen jongeren meer inspraak geven bij het organiseren van hun eigen toekomst. Dit was al een integraal onderdeel van de SDG-conferentie in Wageningen. Gelijktijdig met de centrale conferentie studenten organiseerden de studenten hun eigen e-conferentie, een 'foodathon', waarbij meer dan honderd studenten op alle continenten gedurende 36 uur voedselproblemen bespraken. Ze regelden een digitaal platform waarop jongeren wereldwijd konden communiceren, kennis uitwisselden en oplossingen bedachten voor uitdagingen die verband houden met Zero Hunger.

De resultaten van hun besprekingen zijn gepresenteerd op een ‘oplossingenmarkt’ van de SDG-conferentie, waar tal van organisaties aanboden als kickstarter te fungeren om zo honger in de wereld uit te bannen, onder andere door kennis, ervaring en hun netwerk aan de ‘next generation’ aan te bieden. Rector magnificus Arthur Mol van Wageningen University & Research merkt daarbij op: 'De jeugd presenteerde het meest waardevolle deel van de conferentie'.