Nieuws

Transitie naar kringlooplandbouw; hoe gaan we dat doen?

Published on
18 april 2019

In september lanceerde minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de visie "Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden". Om uitdagingen als bodemuitputting, verlies aan biodiversiteit en het klimaatakkoord het hoofd te bieden kiest de minister voor een transitie naar kringlooplandbouw in 2030.

Verandering is hard nodig, maar het is nog onbekend hoe die er uiteindelijk uit zal zien. Het concept 'kringlooplandbouw' is volop in ontwikkeling. Ook al is er enthousiasme over het concept, de implementatie zal onvermijdelijk leiden tot nieuwe inzichten en nieuwe spanningen met bestaande overtuigingen, regels, financiële modellen, technologieën en samenwerkingen.  

Op verzoek van de Tweede Kamercommissie van LNV stelde Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde van Wageningen University & Research een expertpaper op. Op basis van theorieën over transities en inzichten in het landbouwbeleidssysteem schetst ze hoe de overheid de omslag naar kringlooplandbouw kan bewerkstelligen. De paper belicht onder meer de specifieke kenmerken van deze transitie en gaat in op vragen als: zijn transities te sturen en wat is de rol en betekenis van de overheid in dit proces? Welke samenhangende interventies kunnen de transitie naar kringlooplandbouw bevorderen? En wat is een geschikte vorm van bestuur voor deze transitie?

Op 17 april 2019 presenteerde Termeer deze expertpaper voor de vaste kamercommissie in aanwezigheid van prof. dr. ir. Jan Rotmans (Erasmus Universiteit) en prof dr. John Grin (Universiteit van Amsterdam).