Nieuws

Triple Dairy en Dairy Delta Academy: Nieuwe kennis op maat

Gepubliceerd op
5 juni 2020

Melkveehouders staan voor een omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Die omslag vraagt vaak structurele en ingrijpende veranderingen. Triple Dairy gaat daarbij helpen. Het bedrijf is een initiatief van Bles Dairies en heeft sinds vorige week een samenwerkingsovereenkomst met Wageningen Livestock Research (WLR), onderdeel van Wageningen University & Research (WUR). Stichting Aeres is aandeelhouder geworden.

Triple Dairy gaat cursussen organiseren in de melkveehouderij volgens een eigen vernieuwde aanpak. Met behulp van Blended Learning leren boeren de nieuwste kennis, inzichten en innovaties rond de melkveehouderij toepassen op hun eigen bedrijf. Dit gebeurt in het kader van Topsector Kennis en Innovatie Agri & Food. Hierin staat de kennisdoorstroom naar het boerenerf centraal. Doel is een betere beschikbaarheid van actuele kennis en een vertaling naar praktische en economisch haalbare ontwikkeling van het eigen bedrijf. Niet alleen is behoefte aan actuele kennis op gebied van bodem, gewas, koe en mest, maar ook is behoefte aan het ontwikkelen van een strategisch perspectief en operationele vaardigheden voor de individuele melkveehouder en zijn of haar bedrijf. Nieuw is niet alleen dat deels online wordt geleerd, ook de begeleiding door een coach en het contact na afloop over implementatie, maakt hier onderdeel vanuit. Kennis op maat dus. De cursussen worden gegeven op Dairy Campus en op Aeres Farms in Dronten.

Blended Learning – Kennis delen met melkveehouderij, wereldwijd

Naast deze cursussen die in eerste instantie voor Nederlandse melkveehouders zijn bedoeld, is Triple Dairy samen met Dairy Delta Academy (een stichting opgericht door Aeres en Bles Dairies) actief in de ontwikkeling van leermateriaal voor de internationale melkveehouderij, in het onderwijs en het bedrijfsleven. De behoefte aan kennis, vaardigheden en innovatie is groot. Wereldwijd heerst een toenemende behoefte aan voldoende en veilig voedsel. Om tot grotere impact te komen, maakt Dairy Delta Academy gebruik van een combinatie van e-learning en praktijklessen, zogenaamde Blended Learning. Zo wordt het bereik vele malen groter en de kosten lager. De melkveehouderij is waar dan ook ter wereld in staat te leren van Nederlandse kennis en ervaring. Uitgangspunt is lifelong learning, waarbij men altijd in de gelegenheid moet zijn om bij te leren via het platform.

Jurjen Boerrigter, Bastiaan Pellikaan (Aeres), Kees de Jong, Nynke Dijkstra, Henk Bles, Harm Holleman (Aeres/Dairy Delta Academy)
Jurjen Boerrigter, Bastiaan Pellikaan (Aeres), Kees de Jong, Nynke Dijkstra, Henk Bles, Harm Holleman (Aeres/Dairy Delta Academy)

Over Dairy Delta Academy

Begin juni is de stichting Dairy Delta Academy opgericht door Aeres en Bles Dairies. Doelstelling van de stichting is het ontwikkelen en wereldwijd aanbieden van lesmateriaal over de melkveehouderij. Specifiek is dat het wordt aangeboden op een digitaal platform volgens de Blended Learning aanpak. Triple Dairy is de implementatiepartner van Dairy Delta Academy.