Nieuws

Tripsschade meten met hyperspectrale computerbeeldverwerking

Gepubliceerd op
22 maart 2016

De biologische bestrijding van trips is in de groenteteelt redelijk succesvol, maar in de sierteelt onder glas loopt zowel de chemische als biologische bestrijding moeizaam.Dit alles maakt dat er een enorme behoefte is aan alternatieve niet-chemische bestrijdingsmethoden van trips. Bij Wageningen UR Glastuinbouw loopt momenteel een groot onderzoeksproject (PPS masterplan trips, topsector T&U) waarbij wordt gewerkt aan nieuwe bestrijdingsmethoden tegen trips.

De californische trips, Frankliniella occidentalis, is een van de grootste plagen in de glastuinbouw. Dit kleine insect heeft zich sinds de jaren tachtig in Nederlandse kassen gevestigd en geeft al jaren lang enorme economische schade. De larven en volwassen tripsen beschadigen en zuigen plantencellen leeg, waardoor er een soort zilverachtige schade ontstaat (Figuur 1). Daarnaast kan dit zuigen aan plantcellen groeimisvorming van het blad geven.

Figuur 1. Volwassen californische trips (linksboven), bladschade in komkommer (rechtsboven) en chrysant (linksonder) en bloemschade in roos (rechtsonder).
Figuur 1. Volwassen californische trips (linksboven), bladschade in komkommer (rechtsboven) en chrysant (linksonder) en bloemschade in roos (rechtsonder).

Endofyten

Een van de nieuwe methoden om de weerbaarheid van het gewas te verhogen is de inzet van endofyten. Dit zijn schimmels of bacteriën die in de plant groeien, zonder dat negatieve effecten hebben op de plantengroei.  Sterker nog, in veel gevallen is deze symbiose met endofyten gunstig voor de plantengroei. Het screenen van endofyten tegen trips is tijdrovend en arbeidsintensief. Een belangrijk onderdeel is het vaststellen van de mate van schade aan bladeren. Los van het feit dat deze methode arbeidsintensief is, schort het ook aan nauwkeurigheid.

Hyperspectrale beelden

De ‘vison experts’ van Wageningen UR Glastuinbouw hebben daarom een automatisch beeldverwerking methode ontwikkelde voor automatische beoordeling van bladschade. Een probleem waar we al snel tegen aan liepen was het feit dat de kleur van de tripsschade bijna gelijk is aan de kleur van de plantnerven. Het is dus een noodzaak en uitdaging om deze nerven van schade te onderscheiden. Dit probleem wordt opgelost door gebruik van de ‘vesselness filter’ met de hyperspectrale beelden van bladeren. In Figuur 2 is een voorbeeld te zien van de geautomatiseerde tripsschade detectie.

Figuur 2. Tripsschade op chrysantenbladeren handmatig geannoteerd (links) en automatisch gedetecteerd door onze computer vision algoritme (rechts) geel gemarkeerd.
Figuur 2. Tripsschade op chrysantenbladeren handmatig geannoteerd (links) en automatisch gedetecteerd door onze computer vision algoritme (rechts) geel gemarkeerd.