Nieuws

Tuinbouw in Egypte stap dichter bij IPM (Integrated Pest Management)

Gepubliceerd op
3 april 2014

Egypte is in onze winter en voorjaar een belangrijke exporteur van tuinbouwgewassen zoals boontjes, paprika, tomaat, komkommer en aardbeien. De exportmarkten stellen steeds strengere eisen aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Het komt regelmatig voor dat partijen hierom voor import worden afgekeurd. Om de kans hierop te verkleinen wil de Egyptische tuinbouw inzetten op een geringer gebruik van chemische gewasbescherming door geleide bestrijding, betere toedieningstechnieken en biologische bestrijding.

Biologische bestrijding en beschikbaarheid

Een knelpunt bij de invoering van biologische bestrijding in Egypte is de beperkte beschikbaarheid van biologische bestrijders. Zo zijn er voor paprika alleen lokaal geproduceerde roofmijten voor de bestrijding van spint beschikbaar, terwijl voor de beheersing van witte vlieg, luizen en trips chemische middelen ingezet moeten blijven. Deze chemische bestrijding maakt de reeds bestaande biologische bestrijding haast onmogelijk. Wil de biologische bestrijding slagen, dan is het noodzakelijk dat meer biologische bestrijders en selectieve chemische middelen beschikbaar zijn. Tot op heden is de import van biologische bestrijders in Egypte niet toegestaan.

Conferentie en nieuwe regeling

Om dit knelpunt weg te nemen is er in februari jl. in Cairo een door de Egyptische Horticultural Export Improvement Association (HEIA) georganiseerde conferentie gehouden waarbij leiders van onderzoeksinstellingen, vertegenwoordigers van HEIA en tuinders aanwezig waren. Rob Meijer van Wageningen UR Glastuinbouw en Dr Sherif Hassan van het Julius Kühn Institute in Darmstadt bespraken de noodzaak van IPM en biologische bestrijding, de eventuele nadelige gevolgen voor onder andere de lokale fauna en de manier waarop nieuwe introducties verantwoord kunnen plaatsvinden.

Aansluitend is door verschillende experts uit wetenschap en praktijk een nieuwe regeling voor het gebruik en de import van biologische bestrijders ontworpen. Deze is vervolgens aan de minister van Landbouw van Egypte voorgelegd. De verwachting is dat dit ontwerp binnenkort wordt omgezet in een definitieve regeling. Dan zal de import van biologische bestrijders in de Egyptische tuinbouw mogelijk worden en de export van tuinbouwproducten beter aan de markteisen kunnen voldoen.