Nieuws

Tuinbouwdeskundige Bram Steiner overleden

Gepubliceerd op
8 maart 2016

Bram Steiner is op 1 maart 2016 op 95 jarige leeftijd overleden. Bram Steiner was een van de ‘founding fathers” van de substraatteelt voor tuinbouwgewassen in Nederland en in de wereld. Substraatteelt is één van de grote revoluties die de tuinbouw in staat stelde om veel hogere producties en een betere kwaliteit product te bereiken, met tegelijk minder input van water en meststoffen.

Bram Steiner richtte tijdens zijn onderzoektijd bij het Proefstation in Naaldwijk, waarbij hij was gedetacheerd vanuit TNO. Zijn onderzoek bij deze voorloper van Wageningen UR Glastuinbouw lag op het gebied van voedingsoplossingen. In 1975 richtte Steiner de Contactgroep Plantenteelt zonder Aarde op. Bij de overgang van de contactgroep naar het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap werd het de Studiekring Plantenteelt zonder Aarde. Steiner was voorzitter van die Studiekring en organiseerde tweemaal per jaar een bijeenkomst om kennis uit te wisselen in dit nieuwe vakgebied. In de zelfde periode organiseerde hij 9 congressen als president van de International Society of Soilless Culture (ISOSC). De ISOSC is in 2000 ondergebracht bij de ISHS (International Society for Horticultural Science).

In de tuinbouw en in het onderzoek staat de naam Steiner nog steeds voor de standaard voedingsoplossing voor het telen van gewassen op substraat. Bram Steiner ook naamgever aan de “Bram Steiner Award”, de tweejaarlijkse prijs voor de beste publicatie op het gebied van de grondloze teelt.

Tot op het laatste volgde Bram Steiner het wel en wee in de plantenteelt zonder aarde. Twee jaar geleden was hij nog in Leiden aanwezig bij de meest recente uitreiking van de Bram Steiner Award. We verliezen in hem iemand die veel heeft betekend voor de ontwikkeling van de substraatteelt en de glastuinbouw en die kennisuitwisseling hoog in het vaandel had staan.