Nieuws

Tuinbouwtoeleveranciers veroveren de wereld met steun van Wageningen UR

Gepubliceerd op
27 februari 2014

Nederlandse kassenbouwers en installateurs gaan steeds vaker de grens over. Ze halen inmiddels 70% van hun omzet uit het buitenland. Onderzoekers van Wageningen UR ondersteunen hen daarbij met kennis en expertise. “Dat vergroot de kansen van de toeleverende industrie op de internationale markt”, zegt Sjaak Bakker, business unit manager Wageningen UR Glastuinbouw.

“Buitenlandse telers en investeerders kloppen regelmatig aan bij ons of bij Nederlandse kassenbouwers en installateurs”, zegt Bakker. “Afgelopen jaren zijn op verschillende plaatsen in de wereld mooie tuinbouwprojecten gerealiseerd, zoals in Maleisië en Turkije, waarbij de toeleverende industrie en Wageningen UR Glastuinbouw met zowel praktische als wetenschappelijke inbreng hebben samengewerkt.

Adaptieve kas

Wageningen UR zit bij internationale tuinbouwprojecten aan tafel als specialist op het gebied van maatwerkkassen. Bakker: “Wij hebben het concept van de ‘adaptieve kas’ ontwikkeld. In dit concept wordt bij het ontwerpen van een nieuwe kas rekening gehouden met de klimatologische omstandigheden, de bodemgesteldheid én de sociaal economische factoren ter plekke. Een kas die ontwikkeld is voor de Nederlandse situatie kan je immers niet kopiëren naar bijvoorbeeld Mexico, Turkije of China.”

Als kennispartner levert Wageningen UR daarbij input voor het ontwerp en de inrichting van de kas. “De input kan er toe leiden dat er geen ‘Nederlandse’ glazen kas wordt gerealiseerd, maar een in de regio gebruikelijke tunnelkas. De processen in zo’n kas kunnen vaak wel met Nederlandse technologie worden aangestuurd.”

Internationaal netwerk in de tuinbouw

plglastuinbouwkas.jpg

De samenwerking met de Nederlandse toeleverende industrie gaat bij Wageningen UR verder dan de ondersteuning bij het ontwerp en de realisatie van kassen. Bij veel nieuwe tuinbouwprojecten speelt de onderzoeksinstelling al in de aanloopfase een belangrijke rol.

“Wij hebben een groot internationaal netwerk en een goede ingang bij ambassades over de hele wereld. Zo kunnen we de toeleverende industrie helpen op het moment dat zij zich internationaal willen oriënteren. Bovendien gebeurt het regelmatig dat buitenlandse investeerders als eerste bij Wageningen UR aankloppen als zij tuinbouwplannen hebben. Wij kunnen dan de leveranciers koppelen aan deze investeerder. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot een call voor een tender voor de bouw van een onderzoekscentrum in Abu Dhabi waarop diverse Nederlandse toeleveranciers hebben ingeschreven.”

In opkomende landen is dikwijls nog weinig tuinbouwkennis aanwezig. Wageningen UR helpt dan, samen met andere partijen, bij ‘capacity building’. Ook daarbij is goede samenwerking met de Nederlandse toeleverende industrie en onderwijsinstellingen onmisbaar.

Versterken van marktpositie

Bakker: “De afgelopen jaren hebben het Nederlandse tuinbouwonderzoek en de Nederlandse kassenbouwers wereldwijd een ijzersterke positie als kennispartner opgebouwd. Internationaal zijn er grote kansen en steeds vaker wordt ‘Nederland’ ingeschakeld als dé expert op het gebied van professionele tuinbouw. We zetten graag samen met de Nederlandse industrie in op de verdere uitbouw en versterking van die positie.”