Nieuws

Tularemie (hazenpest) in Nederland, terug van weggeweest?

Gepubliceerd op
4 augustus 2015

Tularemie, ook bekend als hazenpest, is de afgelopen jaren verschillende keren in Nederland vastgesteld in dieren en in mensen.

Sinds begin 2011 onderzoekt CVI dood gevonden hazen die bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) zijn aangeboden op tularemie.

In 2015 was sprake van een uitbraak onder hazen in een beperkt gebied in Friesland.

Omdat tularemie een zoönose is, worden positieve gevallen gemeld in het signaleringsoverleg voor zoönosen (SO-Z), waarin experts uit het veterinaire en volksgezondheid domein (CIb/RIVM, CVI, GD, DWHC, FD en NVWA) deelnemen.

In het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van augustus 2015 verscheen het artikel Tularemie in Nederland, terug van weggeweest? dat dieper ingaat op deze ziekte en mogelijke risico’s voor dieren.

Lees meer over: