Nieuws

Tulpen liggen al een eeuw onder de loep

Gepubliceerd op
15 januari 2015

Een tulp of hyacint heeft warmte en kou nodig om in bloei te komen. In het begin van de vorige eeuw waren telers zich daarvan al bewust. Met die kennis is ook manipulatie, ‘prepareren’, mogelijk waardoor de bloeiperiode bijvoorbeeld vervroegd kan worden. In 1918, bij aanvang van de Landbouwhoogeschool, hield de hoogleraar prof.dr. A.H. Blaauw, zich bezig met ‘bijzondere onderwerpen uit de plantenphysiologie’. Bolgewassen was zijn bijzondere interesse.

Prof. Blaauw wist het pas aangetreden bestuur van de Hoogeschool te overtuigen van de noodzaak van een nieuw laboratorium. Met zijn, meest vrouwelijke, collega’s ontdekten hij de finesses van het effect van een koudeperiode op de bollen. De bloei van hyacinten, tulpen, narcissen en irissen bleek met maanden te vervroegen via een aangepast temperatuurschema. Zelfs wist het team een behandeling te ontwikkelen die zorgt voor een inwendige bloeiverschuiving van een half jaar. Zo werd de bollenexport naar Australië mogelijk.

Het onderzoek naar tulpenbollen is bijna honderd jaar verder. Nu de winters milder worden, zoals in 2013, kan het effect van de natuurlijke kou in gevaar komen. Fundamenteel onderzoek van de ontwikkeling en groei van de plant blijft van essentieel belang voor zowel het genieten van de bloemen uit bolgewassen, als ook om een belangrijke exportsector in stand te houden.

(bronnen: Sporen van Wageningen, een greep uit 75 jaar onderzoek van de Landbouwuniversiteit.

Hedendaags tulpenonderzoek

Tulpenmanie in de Gouden Eeuw

Speciale Collecties van Wageningen UR Library bezit het tulpenboek van P. Cos uit 1637. De catalogus is uitgegeven op het hoogtepunt van de tulpenmanie, waarin prijzen van de nieuw geïntroduceerde tulpenbollen extreme hoogten bereikten. De tulpenmanie wordt door economen gezien als de eerste speculatiegolf in de wereldgeschiedenis. De volledige titel van het boek is ‘Verzameling van een meenigte tulipaanen, naar het leven geteekend met hunne naamen, en swaarte der bollen, zoo als die publicq verkogt zijn, te Haarlem in den jaare A. 1637, door P. Cos, bloemist te Haarlem’.

In de publicatie zijn gouaches van tulpen te zien, zoals  de Viseroij, waarvan één bol, afhankelijk van de grootte, tussen de 3.000 en 4.200 gulden kostte. Een ervaren vakman verdiende in die tijd ongeveer 300 gulden per jaar.

Prenten uit het Tulpenboek van Cos. De prenten zijn te downloaden en te printen vanaf Wageningen UR Image Collections


Tulpenboek van P. Cos uit 1637
Tulpenboek van P. Cos uit 1637
Tulp Viseorij
Tulp Viseorij
Tulp Gouda
Tulp Gouda
Tulp Purper en wit Jeroen
Tulp Purper en wit Jeroen