Turkse groentetelers besparen water met de AquaTag

Nieuws

Turkse groentetelers besparen water met de AquaTag

Gepubliceerd op
22 juni 2015

Door met bodemvocht sensoren de watergift te sturen, kan direct bespaard worden op water tot wel 50%, en indirect op meststoffen (FLOW-AID). Vooral in aride gebieden kan de tuinbouw daarvan profiteren. Sensoren zijn vaak duur en meten alleen lokaal, terwijl het bodemvochtgehalte sterk kan variëren binnen een kraanvak.

De AquaTag is een nieuw, gepatenteerd concept van een contactloze bodemvocht en EC meter, oorspronkelijk ontwikkeld voor de Nederlandse potplantenteelt. Deze is goedkoop en kan in grote aantallen toegepast worden om nauwkeuriger het gemiddelde vochtgehalte van een kraanvak te bepalen.

Wageningen UR_AquaTag_Infographic_Nederlands_Website_Zonder logo_20151218.png

In dit project ontwikkelde Wageningen UR Glastuinbouw een watergeefstrategie voor de tuinbouw in Turkije met kleinschalig, grondgebonden teelten. Doel was om de techniek laagdrempelig te houden en op termijn wereldwijd beschikbaar te maken voor teelten waarbij besparing op water, meststoffen, energie en kosten belangrijk is.

Aanpak en resultaten bij Turkse groentetelers

Groentetelers plaatsten vijf sensoren per kraanvak. Een keer per dag werden met een handmeter metingen uitgevoerd. Op basis van het gemiddeld vochtgehalte, gaf de handmeter een beregeningsadvies (wel/niet beregenen en een tijdsduur). Daarbij werd rekening gehouden met de grondsoort, het gewastype, en het gewasstadium. Telers werden om de vijf dagen bezocht, waarbij de sensorwaarden en watermeters werden afgelezen en geregistreerd. Watergiften zijn vergeleken met die van kraanvakken waar de telers zelf de watergift bepaalden zonder gebruik van de sensoren. In de met sensor gestuurde kraanvakken realiseerden de telers een in de tijd gelijkmatiger vochtgehalte en een waterbesparing van 12-40% ten opzichte van de niet geregelde kraanvakken. Geen van de telers gaf aan dat hij een mindere opbrengst of mindere kwaliteit had gerealiseerd.

Partners voor water

De Aquatag is ontwikkeld door SensorTag Solutions  BV in samenwerking met de TU-Delft, TNO, TU-Eindhoven en een aantal ingenieursbureaus, ondersteund door STW. Dit project werd ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in het kader van het programma 'Partners voor Water “ (PVWS12003). De EGE Universiteit, agrarische faculteit (Izmir, Turkije) voerde op locatie in Orhanli bij 8 telers de experimenten uit.