Persbericht

Twee Wageningse onderzoekers benoemd tot persoonlijk hoogleraar

Gepubliceerd op
13 juli 2018

Prof.dr. Yuling Bai en Prof.dr. Art Dewulf zijn benoemd tot persoonlijk hoogleraar aan Wageningen University & Research. De ingangsdatum van hun hoogleraarschap is 1 juli. Een onderzoeker kan tot persoonlijk hoogleraar worden benoemd op grond van uitstekende prestaties in onderwijs en onderzoek.

Prof. Art Dewulf

Dewulf_Art.png

Dr. Art Dewulf is benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Bestuurskunde die onder leiding staat van prof. Katrien Termeer.

Art Dewulf (Poperinge, België, 1975), studeerde vanaf 1993 Psychologie en Sociale en culturele antropologie aan de K.U.Leuven en promoveerde er in 2006 op een onderwerp in de organisatiepsychologie. Vanaf 2007 is Art Dewulf universitair docent, en vanaf 2012 universitair hoofddocent aan Wageningen University & Research. In zijn onderzoek concentreert hij zich op ‘sensemaking and decision-making in policy processes’. 

De centrale vraag is hoe mensen betekenis geven aan complexe beleidskwesties, en hoe dat samenhangt met de besluiten die over deze kwesties worden genomen. Met zijn onderzoek draagt hij bij aan het ontwikkelen van collaboratieve en adaptieve beleidsprocessen, die relevant worden wanneer het proces van betekenisgeving en besluitvorming wordt uitgedaagd door onzekerheid en onenigheid. Zijn onderzoek richt zich daarbij vooral op de domeinen waterbeheer en klimaatadaptatie, zowel in Europa als in ontwikkelingslanden.

Prof. Yuling Bai

Bai_Juling L-Landscape - 1654x2480px.jpg

Prof. Bai is benoemd tot persoonlijk hoogleraar aan de afdeling Plantenveredeling die onder leiding staat van prof. Richard Visser. Daar werkte zij reeds als universitair hoofddocent en groepsleider in het onderzoek. 

Yuling Bai (Henan, China, 1964) deed haar Master-opleiding van 1985 tot 1988 aan de Henan Agricultural University in China en specialiseerde zich reeds in genetica en plantenveredeling. In 1999 studeerde zij cum laude af in de Biotechnologie aan Wageningen University. Tijdens haar promotieonderzoek in de Moleculaire plantenveredeling in Wageningen werd zij in 2004 door de Technologiestichting STW (nu NWO, TTW-Toegepaste en Technische Wetenschappen) geselecteerd voor de top 10 van promovendi.

Vanaf de eeuwwisseling richt zij zich in haar onderzoek op manieren om de weerstand van gewassen uit de nachtschadefamilie, waartoe tomaten, pepers en aardappelen behoren, te verhogen tegen ziekteverwekkers zoals meeldauw.

Haar huidige onderzoek is gericht op het ontwikkelen van teeltstrategieën en -instrumenten voor duurzame resistentie in groentegewassen die ook op andere plantensoorten zijn toe te passen. Yuling Bai bestudeert daartoe de genetische en moleculaire mechanismen van ziekteresistenties. Ze weet fundamenteel onderzoek in het laboratorium te koppelen aan toepassingen in de veredelingspraktijk door samen te werken met nationale en internationale zaadbedrijven.