Persbericht

Twee benoemingen tot persoonlijk hoogleraar Wageningen

Gepubliceerd op
26 oktober 2017

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft twee onderzoekers benoemd tot persoonlijk hoogleraar. Karel Keesman is tot persoonlijk hoogleraar benoemd bij de leerstoelgroep Biobased Chemistry and Technology. Miranda Meuwissen is benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij Bedrijfseconomie. De benoeming tot persoonlijk hoogleraar geschiedt op basis van de uitstekende onderzoeks- en onderwijskwaliteiten van de kandidaten.

Prof.dr.ir. K.J. Keesman

Karel Keesman

1956, studeerde Hydrologie en watermanagement in Wageningen en studeerde in 1984 cum laude af. Hij promoveerde in 1989 aan de Universiteit Twente in Environmental Systems Analysis, en verrichtte onderzoek als post-doc en universitair hoofddocent aan Wageningen University and Research. Zijn hoogleraarschap is per 1 oktober ingegaan. De leerstoel is ondergebracht bij de leerstoelgroep Biobased Chemistry and Technology onder leiding van prof. Harry Bitter.

Prof.dr.ir. M.P.M. Meuwissen

Miranda Meuwissen

1972, is per 1 oktober benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Bedrijfseconomie, onder leiding van prof. Alfons Oude Lansink. Ze studeerde in 1995 cum laude af aan Wageningen University & Research in Landbouweconomie. Vijf jaar later promoveerde ze op een onderzoek naar verzekeringen als risicodekking in de Europese landbouw. Daarna werkte ze als onderzoeker bij het Institute for Risk Management in Agriculture en als UD en UHD bij de Wageningse groep Bedrijfseconomie.