Nieuws

Tweede maaironde Wageningen Campus

Gepubliceerd op
8 september 2017

September betekent behalve de herfstmaand ook van oudsher oogst- en maaimaand. Dat betekent dat er deze maand ook op Wageningen Campus weer volop wordt gemaaid in de natuurtuinen.
De planning is om op zaterdag 30 september het overige deel van de campus te maaien.

Bij het beheer van de natuurgraslanden op de campus past het 'type' hooilandbeheer en dat betekent maaien in september zoals dat de boeren dat vroeger ook deden. Toen ging het om het binnenhalen van het hooi als wintervoer. Nu gaat het vooral om het in stand houden van de graslanden en voorkomen dat het bos wordt. Tegenwoordig komt stikstof als een soort gratis meststof uit de lucht, daarom zijn de meeste delen eerder dit jaar al een keer gemaaid om zo overtollige nutriƫnten af te voeren.

Om vooral insecten en een aantal later bloeiende soorten planten de kans te geven te overleven op de campus, zijn in juli niet alle stukken in de oudste natuurtuin en op delen van het campus terrein gemaaid. Dit keer zullen wel alle bloemenweides gemaaid worden. Alleen in de natuurtuin achter Lumen blijven wat stukken ongemaaid zodat daar insecten kunnen overwinteren.
Dit is nu de laatste maaibeurt voor de natuurtuindelen van de campus. In de winter zullen de bomen bij de houtwal rond de tuin bij Lumen waarschijnlijk nog worden uitgedund om het struweel te behouden.