Persbericht

UFW Onderzoeksprijs 2018 voor Amazone-onderzoek van Carolina Levis

Gepubliceerd op
13 maart 2018

De Onderzoeksprijs 2018 van het University Fund Wageningen (UFW) gaat naar Carolina Levis, onderzoeker bij Bosecologie en Bosbeheer van Wageningen University & Research. Zij ontvangt de prijs voor het leiden van een interdisciplinair onderzoeksteam van archeologen en ecologen die leidde tot een toonaangevende Science-publicatie. Carolina Levis ontving een certificaat, een replica van het beeld ‘De Wageningse Boom’ en een geldprijs van €2500 tijdens het symposium ‘What is Life’ van het 100 years WUR-jubileumprogramma op 12 maart.

Het onderzoeksteam van Carolina Levis toonde aan dat in het Amazonebekken boomsoorten die de inheemse bevolking al vóór de komst van Columbus benutte, een herkenbare rol spelen in de samenstelling van het hedendaagse bos. Dit is een onderwerp van hevig debat. Het team legde archeologische gegevens van bewoning in het Amazonegebied op de data van de verspreiding van 85 boomsoorten, die in het pre-Columbiaanse tijdperk reeds gedomesticeerd waren. Zij toonden aan dat gedomesticeerde boomsoorten vijf keer meer oververtegenwoordigd zijn dan niet door de mens geselecteerde soorten. Nabij archeologische nederzettingen komen deze oude kweekvormen meer voor dan ver van deze sites. De onderzoeker concluderen dat de structuur van het ‘ongerepte’ Amazonewoud voor een deel een lange invloed kent van menselijke bewoning.

Het team van Carolina Levis publiceerde de bevindingen in het gezaghebbende tijdschrift Science (2017). Daar is zij eerste auteur van het artikel met meer dan 150 co-auteurs.

Jong leiderschap

De jury roemt het leiderschap van de jonge onderzoeker (30), haar motivatie en creativiteit. Haar onderzoek is een mooi voorbeeld van het jubileumthema van de 100 jarige universiteit: Wisdom and Wonder.

Het Universiteits Fonds Wageningen reikt de Onderzoeksprijs uit aan een jonge onderzoeker van WUR ( jonger dan 40 jaar), die een uitstekend en origineel wetenschappelijk artikel publiceerde in het kalender jaar voorafgaand aan de uitreiking. In de jury 2018 namen zitting: Rector magnificus prof. Arthur Mol, Dr. Martin N. Mwangi, Winnaar Onderzoeksprijs 2017, prof. Imke de Boer, Hoogleraar Dierlijke Productiesystemen en prof. Richard Visser, hoogleraar Plant Breeding en Dean of Science.