Nieuws

Uitbraak tularemie (hazenpest) onder hazen in Friesland

Gepubliceerd op
30 maart 2015

In de afgelopen weken zijn via verschillende bronnen (dierenartsen, veehouders en jagers) signalen binnengekomen van hoge sterfte onder hazen in midden Friesland.

Tot nu toe is de verwekker van tularemie (Francisella tularensis) ook wel hazenpest genoemd, aangetoond bij acht dieren uit de wijde omgeving van Akkrum. Het betreft dood gevonden hazen die zijn ingestuurd naar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), echter het totaal aantal gestorven dieren is vele malen hoger. Of de muizenplaag in Friesland verband houdt met deze uitbraak van tularemie is niet bekend. Onderzoek daarnaar loopt nog.

Behalve in midden-Friesland is deze maand ook tularemie vastgesteld bij een haas uit zuid-Friesland en bij een haas gevonden in het oosten van Overijssel. Ook in deze gebieden is melding gemaakt van opvallende sterfte onder hazen. Dood gevonden hazen kunnen worden ingestuurd voor onderzoek naar het DWHC.

In Nederland is op het gebied van tularemie een werkgroep actief, waarin RIVM, GGD, CVI, DWHC en NVWA vertegenwoordigd zijn. Gezamenlijke activiteiten bestaan onder andere uit onderzoek naar tularemie, risicobeoordeling alsmede het verschaffen van informatie voor medische en veterinaire professionals en specifieke risicogroepen zoals jagers.

Meer informatie over tularemie vindt u op de website van CVI en het DWHC.

Voor specifieke vragen over tularemie bij de mens kunt u informatie vinden op website van het RIVM.